Sökning: "upplevd samhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden upplevd samhörighet.

 1. 1. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER

 2. 2. De vita fåren i den gröna flocken : Varför vill civila arbeta i militära organisationer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Henrik Wigren; Johan Zackrisson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; Civilian Employed; Credibility; Progression; Affinity; Predictability; Participation.; Försvarsmakten; Civilanställd; Trovärdighet; Progression; Samhörighet; Förutsägbarhet; Delaktighet;

  Sammanfattning : Redan idag är närmare var tredje medarbetare i Försvarsmakten civilanställd och den andelen förväntas öka. Trots det har få studier gjorts kring vad som driver dessa människor. Den modell vi tagit fram visar att civilanställda i Försvarsmakten känner en stark samhörighet och ser sig som en del av den gemensamma identiteten. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar individers inre motivation för träning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frederik Nielsen; Daniel Jordacijevic; [2020]
  Nyckelord :Inre motivation; träning; upplevd kompetens; upplevd autonomi; upplevd samhörighet; utseende; ansträngning; fitness; self-efficacy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka vilka faktorer som påverkar individers inre motivation för träning och hur sambandet mellan dessa faktorer såg ut. Faktorerna som undersöktes var upplevd kompetens, upplevd autonomi, upplevd samhörighet, utseende-motiv, ansträngning, fitness-motiv, genomsnittligt spenderade timmar på träning, genomsnittligt spenderade timmar på arbete eller studier och generell self-efficacy. LÄS MER

 4. 4. Motivation och grundläggande psykologiska behov : En studie i lärares motivation utifrån  Self Determination Theory

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Michael Lichtenstein; Peter Tolstoy; [2019]
  Nyckelord :Self determination theory; motivation; basic psychological needs; autonomy; work motivation; teachers; school; Self determination theory; motivation; grundläggande psykologiska behov; autonomi; kompetens; samhörighet; arbetsmotivation; lärare; skola;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte lärares motivation utifrån Self Determination Theory. Studien undersökte motivation utifrån lärares upplevelse av hur motiverade de är och om denna upplevelse kan prediceras utifrån upplevelsen av att de grundläggande behoven enligt Self Determination Theory är tillgodosedda. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av digitaliserat egenvårdsstöd vid kroniska sjukdomar : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Nathan Epli; Simon Zameshaev; [2018]
  Nyckelord :e-hälsa; egenvård; kroniska sjukdomar; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : BakgrundAntal människor som lever med kroniska sjukdomar stiger samtidigt som dagens hälso- och sjukvård präglas av tids- och personalbrist. En faktor som kan underlätta hantering av dessa problem kan vara digitalisering (e-hälsa). LÄS MER