Sökning: "upplevd tillit"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden upplevd tillit.

 1. 1. Tillit vid färre klick : En studie om hur konsumenters elektroniska tillit påverkas vid köp i en effektiviserad digital kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Boyer; Louise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Elektronisk tillit; Digitalisering; Digital handel; Effektiviserat köp; Instagram-betalning;

  Sammanfattning : Digital handel utvecklas och effektiviseras ständigt. Elektronisk tillit betonas avgörande för konsumenters digitala köpintention. Nyligen lanserades Instagram-betalning på den amerikanska marknaden, funktionen ämnar ge ökad produkttillgänglighet i applikationens bildflöde. Vid expandering kan Sverige ses som en potentiell marknad. LÄS MER

 2. 2. Psykosomatiska symtom. En studie om barns upplevda tillit till föräldrar i förhållande till psykosomatiska symtom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Tarberg; Annica Wedenhjelm; [2019]
  Nyckelord :psykosomatiska symtom; upplevd tillit; föräldrar-barn relation; barn ungdomar; skilda föräldrar;

  Sammanfattning : Psykosomatiska ohälsosymtom har fördubblats hos barn och unga i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Psykisk ohälsa kan ge konsekvenser tidigt i livet såsom försämrade skolresultat, och även allvarliga konsekvenser senare i livet. LÄS MER

 3. 3. “Det är en brist på kontroll som gör en otrygg...” : En studie om att förebygga trakasserier och öka tryggheten för användare som registrerar sig som kvinna på plattformar för nätdejting.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hannah Kindbom; Sara Storm; [2019]
  Nyckelord :Platforms for online dating; Online dating; Women; Security; Harassment; Design.; Plattformar för nätdejting; Nätdejting; Kvinnor; Trygghet; Trakasserier; Design.;

  Sammanfattning : Media rapporterar om att kvinnor blir utsatta för trakasserier på plattformar för nätdejting och undersökningar visar att kvinnor i högre utsträckning upplever trakasserier på plattformar för nätdejting, oftare blir sexuellt trakasserade online och i högre utsträckning blir upprörda när de trakasseras online. Syftet med studien är att undersöka vilka funktioner kvinnor tror kan påverka tryggheten och förebygga trakasserier som stalking och sexuella trakasserier på plattformar för nätdejting. LÄS MER

 4. 4. Tankar om förtroende : En kvalitativ studie om ungas förtroende för politiska partier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Hagström; [2019]
  Nyckelord :politiskt förtroende; unga; partier; politiskt tillit; upplevd kunskap; politiskt intresse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra till forskningen om politiskt förtroende bland unga i Sverige, genom att skapa en djupare kunskap och förståelse för ungas förtroende för politiska partier. Det teoretiska ramverket bygger på tidigare forskning om vilka faktorer som kan tänkas påverka förtroende. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande på fritids; en fråga om att få välja aktivitet? : elevperspektiv på inflytande i fritidshemsverksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; elevinflytande; fritidshem; inflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om elevers upplevelse av inflytande på fritidshemmet. Undersökningen syftar till att studera vilken uppfattning elever i fritidsverksamhet har om sitt inflytande i verksamheten och om de upplever att den förändrats eller ökat i förhållande till att de blivit äldre. LÄS MER