Sökning: "upplevelse av kontinuitet"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden upplevelse av kontinuitet.

 1. 1. Vakad över men inte övervakad. Patienters upplevelse av egenmonitorering vid hjärtsvikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Maria Samuelsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; telemedicin; egenmonitorering; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with heart failure have a chronic disease that worsens over time. Patients consume a lot of medical care, most of which is hospital care. A common cause of deterioration is deficiencies in self-care where, among other things, early signs of deterioration are not noticed. LÄS MER

 2. 2. Symtomhantering vid strålbehandling mot bäckenet

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Nilsson; Lisa Tobjörk; [2021-04-23]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; symtomhantering; egenvård; strålbehandling;

  Sammanfattning : Background: Radiation therapy to the pelvis area can lead to several troublesome side effects during and after the treatment period. Treatment often takes place in outpatient clinics and patients are thus given the responsibility to deal with the side effects that occur. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser i samband med palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pernilla Fröberg; Michelle Hansson; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; patientupplevelser; maktlöshet; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att vårda någon i livets slutskede. Att som sjuksköterska kunna ge omvårdnad som bibehåller livskvalitet till dessa patienter kräver en hel del kompetens. LÄS MER

 4. 4. Bemötande av patienter med psykisk ohälsa i primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Mirzai Alijan; Ismail Bayan; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; bemötande; primärvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa nämns som en global folksjukdom som under senaste tiden har ökat bland befolkningen speciellt efter utbrott av COVID- 19 pandemin. Personer med psykisk ohälsa vänder sig främst till primärvården som först kommer i kontakt med en sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av den pediatriska palliativa vården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Algesjö; Amanda Bydén; [2021]
  Nyckelord :Experience; Palliative care; Parent; Pediatric; Person-centered care; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Personcentrerad vård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pediatriska palliativa vården syftar till vård av barn i livets slutskede. Sjuksköterskan har här en viktig roll i att bedriva en personcentrerad vård gentemot barnen likväl som föräldrar och närstående. LÄS MER