Sökning: "upplevelse av stöd vid bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden upplevelse av stöd vid bröstcancer.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter avslutad bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Beberlly Verdezoto Barros; Katrina Curacha; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; Sexual health; Experience and treatment; Bröstcancer; Sexuel hälsa; Upplevelse och behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Statistiken visar att överlevnadschansen för kvinnor som får diagnosen bröstcancer idag är högre än tidigare. Detta beror på förbättrade diagnostiska metoder och effektivare behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors reflektioner och erfarenheter efter bröstrekonstruktion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kim Torgrip; Cecilia Nordström; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; breast reconstruction; mastectomy; experience; Bröstcancer; bröstrekonstruktion; mastektomi; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag är cancer världens näst vanligaste dödsorsak bland människor och i Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen. En behandlingsmetod vid bröstcancer är mastektomi, avlägsnande av bröstvävnad. LÄS MER

 3. 3. Livet efter mastektomi : Kvinnors upplevelse av mastektomi utan rekonstruktion efter bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Klara Stigsson; Annie Johnsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 8619 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Mastektomi är en vanlig och effektiv behandling vid bröstcancer där all bröstvävnad tas bort. Kvinnorna upplever stora kroppsliga förändringar som bidrar till en negativ kroppsuppfattning och stora utmaningar i det dagliga livet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av vården i samband med mastektomi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alice Timsäter; Moa Fredriksson; [2023]
  Nyckelord :Mastektomi; bröstcancer; kvinnors erfarenhet; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av vården innan, under och efter en mastektomi.  Metod:Litteraturöversikt med deskriptiv design där 11 artiklar har granskats. Använda databaser för datainsamling var Pubmed, Cinahl och Psycinfo. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av stöd från sjuksköterskan före och efter operation vid bröstcancer : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fatima Hiadari; Alistan Hamo; [2022]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; operation; sjuksköterskan; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste tumörformen bland kvinnor. Över 8 000 kvinnor fick diagnos med bröstcancer i Sverige år 2019 och det behandlades främst med operation. Kvinnor med bröstcancer upplever olika reaktioner vid bröstcancerbehandling. LÄS MER