Sökning: "upplevelse stress"

Visar resultat 1 - 5 av 1347 uppsatser innehållade orden upplevelse stress.

 1. 1. BAKTERIER SYNS INTE Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter bärande av multiresistenta bakterier. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Englund; Amelia Stenberg; [2024-01-30]
  Nyckelord :Aseptik; evidensbaserad vård; kunskap; MRB; personcentrerad vård; rutiner; upplevelser; utbildning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har skapat resistens mot antibiotika. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt problem som leder till att vissa infektioner blir allt svårare att behandla. Problemet har också blivit alltmer omtalat, och det arbetas aktivt för att förhindra fortskridande utveckling. LÄS MER

 2. 2. NÄR ETT BARN DÖR. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård till barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sandström; Olga Stigmarker; [2024-01-30]
  Nyckelord :Barn; Erfarenheter; Pediatrisk palliativ vård; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: 600 barn dör i Sverige varje år. Vid palliativ vård av barn är det viktigt att arbeta familjecentrerat samt att som sjuksköterska hantera egna känslor. Tidigare forskning har visat på etisk stress, brist på utbildning samt komplexitet i att kommunicera med barnen och anhöriga. LÄS MER

 3. 3. I FRONTLINJEN AV COVID-19 PANDEMIN. Sjuksköterskors upplevelse av arbetet på akutmottagning under pandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Esther Langran; Johanna Ekstrand; [2024-01-26]
  Nyckelord :Akutmottagning; covid-19; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2019 drabbades världen av ett nytt virus, SARS-CoV-2, som ledde till en pandemi. Sjuksköterskor på akutmottagningar var de som stod i frontlinjen och mötte de virussmittade. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska hen arbeta hälsofrämjande, personcentrerat och patientsäkert. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD PÅ NEONATAL INTENSIVVÅRDSAVDELNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Berg; Elisia Westberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; familjeintegrerad omvårdnad; neonatal intensivvårdsavdelning; föräldrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal intensivvårdsavdelning vårdas barn som av olika anledningar behöver avancerad vård, exempelvis barn som är födda prematurt. Att vara förälder till ett barn som behöver intensivvård kan ge upphov till känslor av stress, ångest och hjälplöshet. LÄS MER

 5. 5. Polisers upplevelser av balans : Hindrande stressorer och främjande strategier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jasmine Kristensen; Ebba Rönje; [2024]
  Nyckelord :work-life balance; stress; strategies; police;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kopplat till poliser i yttre tjänst visar att yrket är stressfyllt, där det fanns utmaningar kring hanteringen av yrket och vardagen. Syftet var att undersöka polisers upplevelse av stressorer som kan hindra balansen mellan arbete och fritid samt strategier för att uppnå balans. LÄS MER