Sökning: "upplevelsebaserad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden upplevelsebaserad kommunikation.

 1. 1. En upplevelsebaserad värdskapsmodell : Utvecklad för Campus Piteå vid Luleå tekniska universitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elin Hilme Klint; Frida Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :Hostmanship; Experience production; Total Experience Management; Campus Piteå; Värdskap; Upplevelseproduktion; Total Experience Management; Campus Piteå;

  Sammanfattning : Värdskap - konsten att få människor att känna sig välkomna. Värdskap blir ett allt viktigare verktyg för verksamheter runtom i världen och kan vara avgörande för ett företags överlevnad. LÄS MER

 2. 2. "Det kan sitta femton ungar och bara äta blåbär" : En undersökning om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Abrahamsson; Jenny Häkänen-Muhanga; [2015]
  Nyckelord :Fri lek; Naturmiljö; Planerad verksamhet; Ramfaktorer; Upplevelsebaserad aktivitet; Upplevelsebaserat lärande; Utomhuspedagogik; Utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att dels ta reda på hur förskollärare tänker kring utomhus­vistelsens syfte. Syftet är även att utifrån de ramfaktorer som finns i verksam­heten, undersöka hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik. En kvalita­tiv ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta informan­ter. LÄS MER

 3. 3. Språkstörning och lärande - praktisk-estetiska aktiviteter i en upplevelsebaserad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Gunilla Olin; Cecilia Petersson; [2015]
  Nyckelord :lärande; motivation; praktisk-estetiska uttrycksformer; språkstörning; stöttning; upplevelsebaserad undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Gunilla Olin och Cecilia Petersson (2015). Språkstörning och lärande – praktisk-estetiska aktiviteter i en upplevelsebaserad inlärning. Language impairment and learning – practical-aestethic activities in an informal setting. Skolutveckling och Ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Insatser som möjliggör - berättelser från specialskolan för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; delaktighet; lärande; scaffolding; utvecklingszon; grav språkstörning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Problemområde I läroplanerna beskrivs hur centralt språket är för kunskapsutveckling och identitetsskapande. Det är både ett mål för kunskapsutveckling och ett verktyg för lärande i skolan. Elever med grav språkstörning har en sårbarhet för språkburen undervisning och svårigheter med förståelse likväl som uttrycksförmåga. LÄS MER

 5. 5. Ett spel för galleriet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fabian Thomasson; Sandra Sjögren; [2014]
  Nyckelord :in-store communication; Experiences; Dramaturgi; Konsumentbeteende; Upplevelser; Butikskommunikation; consumer behavior; dramaturgy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Butikernas kommunikativa roll i samhället har förändrats. Med förändrade villkor inom handelsbranschen skapas nya förutsättningar för att leverera värde till kunder genom strategisk kommunikation. Upplevelseskapande som forskningsområde blir därför allt viktigare. LÄS MER