Sökning: "upplevelsebaserat lärande förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden upplevelsebaserat lärande förskolan.

 1. 1. Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Nilsson; Patricia Saksholm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Miniäventyr; Upplevelsebaserat lärande; Utvecklingsarbete; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Av de erfarenheter vi har från förskolan har vi båda känt att upplevelsebaserat lärande inte alls har den centrala roll i verksamheten som vi anser att den borde ha. Därför är syftet med examensarbetet att vinna mer kunskap om ämnet dels för vårt eget framtida arbetssätt men även för andra att kunna ta del av. LÄS MER

 2. 2. En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Nydesjö; [2016]
  Nyckelord :dramatiserad rollek; emotioner; fantasi; förskola; teaterföreställning; upplevelsebaserad pedagogik; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaserade verklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. LÄS MER

 3. 3. Dagis++ : En brygga mellan konkret och abstrakt matematik genom spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Linus Elofsson; Fredrik Selander; [2016]
  Nyckelord :Teaching; Game design; Preschool; Educational games; Mathematics; Lärande; Speldesign; Förskolan; Lärospel; Matematik;

  Sammanfattning : Under observationer av den nuvarande läro-spelsmarknaden upplevde vi att den nuvarande speldesignen som nyttjas inte använder spelmediets potential. Detta gjorde att vi började fundera hur spelmediet kan användas bättre för lärande? Vi fann i David A. LÄS MER

 4. 4. "Helt klart skogen" : Pedagogers syn på barnens-, pedagogens-, och miljöns roll för utveckling, lek och lärande i mötet med naturen i förskolan

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Nordin; Marie Lantz; [2012]
  Nyckelord :Förskola; utomhuspedagogik; natur; lärande i naturen; upplevelsebaserat lärande; lek; sinnen; samlärande; förskolans läroplan; hållbar utveckling; hälsa; Dewey;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogers syn på förskolebarns vistelse i naturmiljö. Undersökningen utgick från kvalitativa intervjuer, insamlade berättelser från pedagoger med ett eget naturintresse, om vilken betydelse naturvistelse kan ha för barns utveckling, lek och lärande. LÄS MER

 5. 5. Utomhusmiljön på förskolan : ur ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mattias von Schantz; Petra Spenninge; [2012]
  Nyckelord :utomhusmiljön; utomhuspedagogik; utomhusdidaktik; barns lek; barn; lärande; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver att de använder utomhusmiljön som lärandemiljö. Vår studie utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex förskollärare från olika förskolor. LÄS MER