Sökning: "upplevelsebranschen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet upplevelsebranschen.

 1. 1. Kvinnor inom Upplevelseindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Carstens; Diana Kozlica; [2016]
  Nyckelord :Women; Equality; Leadership; Management and Organization; Kvinnor; Jämställdhet; Ledarskap; Chefspositioner och Organisationer;

  Sammanfattning : Vi lever i ett av världens mest jämställda länder och idag är det viktigt att båda könenbehandlas lika och har samma förutsättningar. Trots detta är det männen som är i majoritet ichefspositionerna inom upplevelseindustrin. LÄS MER

 2. 2. När okej inte räcker till : En FAMM-baserad fallstudie av en organisation i upplevelsebranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Joakim Berlin; Christine Olsson; [2014]
  Nyckelord :Kompetens; måltidsupplevelse; restaurang; FAMM; restaurangkoncept;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. 90 kilometer varumärkesutvidgning - En fallundersökning av Vasaloppet med syfte att öka kunskapen om varumärkesutvidgning i den svenska evenemangsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Jungmark; Maria Ekelund; Marielle Karlberg; [2011]
  Nyckelord :varumärkesutvidgning; evenemang; upplevelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Såväl upplevelsebranschen som fenomenet varumärkesutvidgning växer allt mer. Tidigare forskning kring varumärkesutvidgning har dock i första hand fokuserat på produkter och i andra hand på tjänster. LÄS MER

 4. 4. "Termostat eller soptunna?" En fallstudie av ekonomistyrning i en icke-vinstmaximerande organisation

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antonio de los Angeles; Marisol Contreras; [2009-03-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning kan definieras som de medel som organisationen har tillhands för att planera, koordinera, kommunicera och utvärdera det arbete som syftar till att realiserade strategier som organisationen ställt upp för sin verksamhet. Då individens mål inte alltidstämmer överens med organisationens är det av betydelse att styrningen verkar för att förena dessa. LÄS MER

 5. 5. Vad ska vi göra på vintern då? : En fallstudie om säsongsvariation i upplevelsebranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Göran Sidgren; Josefine Wollert; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningUnder de senaste åren har upplevelser förutspåtts att bli något som kan fungera som stilbildare, differentieringsverktyg och som värdehöjare för en vara eller tjänst. God service är inte längre ett tillräckligt konkurrensmedel utan ytterligare en dimension måste adderas för att kunna hävda sig på marknaden. LÄS MER