Sökning: "upplevelseekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet upplevelseekonomi.

 1. 1. "Vi säljer upplevelser" : En studie om hur motorcykelbranschen kan stärka sitt erbjudande över hela året genom en omnikanalstrategi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Strand Henrik; Oskar Östlund; [2019]
  Nyckelord :Omnikanalstrategi; säsongsförsäljning; upplevelseekonomi; motorcykelbransch; touchpoints; CEM; CRM;

  Sammanfattning : Titel ”Vi säljer upplevelser” - En studie om hur motorcykelbranschen kan stärka sitt erbjudande över hela året genom en omnikanalstrategi   Nyckelord    Omnikanalstrategi, säsongsförsäljning, upplevelseekonomi, motorcykelbransch, touchpoints, CEM, CRM   Forskningsfråga På vilka sätt kan motorcykelbranschen med säsongsbetonad försäljning använda sig av en omnikanalstrategi för att stärka sitt varumärke och skapa erbjudanden genom hela året?   Syfte Syftet med studien är att öka kunskapen om hur MC-branschen kan använda en omnikanalstrategi som hjälper motorcykelåterförsäljare att stärka sitt varumärke och öka försäljningen och sina erbjudanden under hela året oberoende av säsong.   Metod Studien har använt en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 2. 2. HOTELLSTRATEGI I NYA UPPLEVELSEEKONOMIN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Romero Pettersson; Jonas Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :upplevelseekonomi; Airbnb; Hotell; upplevelsedimension; disruptiv innovation; Makarand; Guttentag; Malmö; Strategi;

  Sammanfattning : Airbnb har beskrivits som en ’disruptiv innovation’ som vänt upp och ner på loginäringen samt gett hotelldirektörer huvudbry i städer världen över. Forskningen om Airbnb i Sverige och dess effekter på loginäringen är dock begränsad. LÄS MER

 3. 3. Kyrkor från religiösa byggnader till brandscapes inom upplevelseekonomin : Om post-sekulära kyrkor i Stockholmsområdet

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Helena Kihlanki; [2018]
  Nyckelord :Övertaliga kyrkor; kulturarv; sekularisering; estetisering; historisering; post-sekulär stad; upplevelseekonomi; adderat värde; brandscape.;

  Sammanfattning : Studien delger fyra specifika fall av kyrkor i Stockholmsområdet som sålts ut under 2000-talet till nya användare som använder kyrkorna huvudsakligen för andra användningar än de ursprungliga kyrkliga (helig gemenskap och kristen gudstjänst). Studien är en etnologisk fältstudie och bygger på intervjuer med de nya användarna och observationer av de studerade kyrkorna: Betlehemskyrkan, Baptistkyrkan i Gustavsberg, Löftets kyrka och S:t Paulskyrkan. LÄS MER

 4. 4. Konstpedagog eller servicepersonal? Värdar och värdskap på svenska konsthallar och museer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Frida Berglund; [2016]
  Nyckelord :värd; värdskap; diskursteori; diskursetnologi; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; konstpedagogik; upplevelseekonomi; storytelling; ritualteori; service; Artipelag;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka värden som yrkesroll och värdskapet som praktik inom en svensk kontext, med målsättningen att studera arbetsförhållanden, anställningsvillkor och arbetsuppgifter, samt på en övergripande nivå de diskurser som värdar är aktiva inom. Studien presenteras i fyra delar, varav en fallstudie av konsthallen Artipelag är dess utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsebaserad köpcentrumförvaltning : Att skapa upplevelser med hjälp av köpcentrums hyresgästmix

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Evelina Roth; Johanna Petersson; [2016]
  Nyckelord :Köpcentrum; upplevelser; upplevelseekonomi; hyresgästmix; ankarhyresgäst; upplevelsebaserad hyresgästmix; köpcentrumförvaltning.;

  Sammanfattning : Konsumenters behov och preferenser har förändrats på grund av samhällets utveckling. Idag räcker det inte endast med ett bra och billigt utbud för att konsumenter ska komma till köpcentrum, det bör istället vara en plats dit människor vill åka och uppleva. LÄS MER