Sökning: "upplevelseläsning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet upplevelseläsning.

 1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Litterturdidaktik i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Simone Idén-Höglund; [2017]
  Nyckelord :Skönlitteratur; arbetssätt; svensklärare; gymnasieskola; kritisk läsning; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvalitativa skriftliga intervjuer med svensklärare på gymnasiet undersöka vilka arbetssätt lärare i svenska använder sig av i arbetet med skönlitteratur i gymnasieskolan och med vilken motivering. Syftet är också att se om det finns arbetssätt som bör undvikas, om det finns en tanke om att kritiskt läsa skönlitteratur med eleverna och om detta kan variera beroende på antal års erfarenhet som lärare. LÄS MER