Sökning: "upplevelser av att leva med hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden upplevelser av att leva med hjärtsvikt.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fredrik Fransson; Liza Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :chronic heart failure; everyday life; experience; patient; suffering; hjärtsvikt; lidande; patient; upplevelse; vardag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som kan få stora konsekvenser för personers hälsa. För att kunna ge personcentrerad vård, lindra lidande och underlätta vardagen för patienter med hjärtsvikt behöver sjuksköterskor få kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Hjälp! Hjärtat sviker mig : Patientens upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Astrid Andersson; Nathalie Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Kronisk hjärtsvikt; Livsvärld; Patientperspektiv; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen dör ca 41 miljoner människor årligen av kroniska sjukdomar. En av dessa är kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär otillräcklig blodcirkulation med försämrad perfusion. Detta leder till besvärliga symtom som i sin tur påverkar patientens livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selmira Arpadzic; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; hjärtsvikt; personcentrerad vård; upplevelser och patient;

  Sammanfattning : Arpadzic,S Patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecca Landén; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experiences; living; symptoms; patient; Hjärtsvikt; levande; patient; upplevelser; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ungefär två procent av befolkningen med hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en obotlig sjukdom som har en dålig prognos som jämförs med cancer. Syfte: Att belysa och sammanställa forskning som beskriver patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. LÄS MER