Sökning: "upplevelser bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden upplevelser bröstcancer.

 1. 1. Upplevelsen av att ta beslut om bilateral profylaktisk mastektomi som ung frisk kvinna - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Bryngelsson; Isabella Dahl; [2020-06-26]
  Nyckelord :Bilateral prophylactic mastectomy; young women; decision-making; riskreducing surgery; support; nursing; health-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor världen över.Bilateral profylaktisk mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstvävnad avlägsnas för attminimera risken att utveckla bröstcancer och är indicerat för kvinnor som löper hög risk attdrabbas av bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : Baserat på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Låke; Zia Gul; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; kvalitativ metod; personcentrerad vård; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Persson; Zainab Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; bröstcancer; kvinnor; personcentrerad omvårdad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige och kan påverka de drabbade kvinnorna psykiskt på olika sätt. För att kunna erbjuda en personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan har en kunskap om och förståelse för hur upplevelsen av att diagnostiseras med bröstcancer kan komma till uttryck. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nathalie Lundström; Jenny Wallin; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experiences; Literature study; Sexual health; Women;

  Sammanfattning : Background Breast cancer is the most common form of cancer for women. Sexual health, which is important for women's well-being, can be affected by breast cancer and its treatment. Nurses working with sexual health requires that their own attitude to sexuality is positive and respectful in order to safeguard the well-being of their patient. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser under cytostatikabehandling vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Bäckström; Lina Hassel; Cecilia Lundborg; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; cytostatikabehandling; upplevelse och kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen kvinnor diagnostiseras av världen över. Cytostatikabehandling är en frekvent metod som används vid bröstcancer och bidrar till en mängd olika biverkningar. När kvinnan går från frisk till sjuk sker en transition, vilket innebär förändringar i livet. LÄS MER