Sökning: "upplevelser kejsarsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden upplevelser kejsarsnitt.

 1. 1. Interprofessionellt samarbete på operationssalen i samband med kejsarsnitt : Samarbetet mellan barnmorska och operationssjuksköterska - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Palm; Amanda Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Intervjustudie; upplevelse; kejsarsnitt; operationssjuksköterska; barnmorska; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kejsarsnitt är ett vanligt ingrepp i den svenska vården där bland annat operationssjuksköterskan och barnmorskan är en del av det interprofessionella teamet runt patienten. Dessa två professioner behöver samarbeta för att säkerställa kvalitet och säkerhet på vården vid detta ingrepp. LÄS MER

 2. 2. Pappors upplevelse av oplanerat kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Kamm; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :ceasarian section; fathers; childbirth; experience; kejsarsnitt; oplanerat kejsarsnitt; pappor; förlossning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 var det 7,9 % av förlossningarna i Sverige som avslutades med ett oplanerat kejsarsnitt. Inte bara kvinnan påverkas av ett akut kejsarsnitt, utan även pappan som blir försatt i en överväldigande situation som gör att han kan känna oro både för sin partner och sitt ofödda barn. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av akut kejsarsnitt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Folkesson; Emma Lövdahl; [2018-01-19]
  Nyckelord :Akut kejsarsnitt; stöd; barnmorska; information; blogg;

  Sammanfattning : Background: By 2015, 7.5% of all births in Sweden ended with emergency caesarean sections. Research shows that women who have undergone an emergency caesarean section often have a negative experience of childbirth. To avoid this, it is important with information and continuous support from midwife. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Gustafsson; Mia Wiberg; [2018]
  Nyckelord :förlossningsupplevelse; vårdande; barnmorska; erfarenheter; livsvärld; kontinuerligt stöd; innehållsanalys;

  Sammanfattning : En förlossning är en kraftfull upplevelse som kommer påverka kvinnans hälsa och självkänsla. Ibland uppstår komplikationer med mor eller barn som gör det nödvändigt att avsluta förlossningen med kejsarsnitt, vilket kan leda till en traumatisk upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Att belysa upplevelsen av och identifiera faktorer som inverkar på förlossningsdepression hos personer som fött barn- i en västerländsk samt icke västerländsk kontext : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Claudia Heidari; Nataly Poureh Hernandez; [2018]
  Nyckelord :Förlossningsdepression; Föräldraskap; Upplevelser; Faktorer; Sjuksköterska; Kulturkompetens; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Förlossningsdepression är ett förekommande psykiatriskt tillstånd som drabbar cirka 10-15 procent av personer som fött barn. Riskfaktorer för uppkomsten av förlossningsdepression är bland andra; tidigare abort, tidigare psykisk ohälsa samt föda sitt barn genom akut kejsarsnitt. LÄS MER