Sökning: "upplevelser konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden upplevelser konsumtion.

 1. 1. Arbetsterapeuters upplevelser av Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet : En kvalitativ intervjustudie om hållbar utveckling i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Bjurenius; Sofie Dammbro; [2021]
  Nyckelord :Climate change; Global Goals; Health; Occupational Therapy; Sustainable Development; Arbetsterapi; Globala målen; Hållbar utveckling; Hälsa; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuters uppfattning om Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet är outforskat inom arbetsterapi. Världen står inför en hållbarhetskris och de pågående klimatförändringarna är relaterade till människans aktiviteter i vardagen, såsom resande och konsumtion (Dieterle, 2020). LÄS MER

 2. 2. Hyra kläder : utforskar den erfarna konsumentens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kathrin Karlsson; Matilda Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Collaborative Consumption; Clothing Rentals; Consumer Experiences; Social Exchange Theory; Kollektiv Konsumtion; Kläduthyrning; Konsumentupplevelsen; Social Exchange Theory.;

  Sammanfattning : Att hyra kläder är ett fenomen som fått ökat intresse de senaste åren. Inte minst i forskningen där det visat sig komma med miljömässiga fördelar. Kläduthyrning är en form av cirkulär ekonomi och ett svar på textilindustrins negativa miljöpåverkan och dess linjära arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Köp nu, betala senare : En explorativ studie om beteendedesign och hur användare väljer betalmetod i e-handeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Carolina Wagenius; Magdalena Zetterström; [2021]
  Nyckelord :payment solutions; behavioral design; persuasive design; digital nudging; dark patterns; betallösningar; beteendedesign; persuasive design; digital nudging; dark patterns;

  Sammanfattning : Skuldsättningen kopplad till konsumtion ökar i det svenska samhället, vilket gått hand i hand med e-handelns framväxt och faktura som populär betalmetod. Betallösningar som tillhandahåller faktura och delbetalning som betalmetoder åt e-handlare har i och med det fått kritik av media och ny lagstiftning mot viss typ av beteendedesign i betallösningarnas tjänster har även införts. LÄS MER

 5. 5. Instagrams påverkan på män och kvinnor. : En kvalitativ studie om skillnader mellan kvinnor och mäns påverkan av reklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Lisa Karlsson; Felicia Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; social media; gender; women; men; commercial; Instagram; sociala medier; genus; kvinna; man; reklam;

  Sammanfattning : Instagram är en gratis mobilapplikation för socialt nätverk som ger privatpersoner, såväl som företag möjligheten att dela videos och fotografier med varandra. Idag fungerar Instagram även som en plattform för företags reklam och marknadsföring, vilket har påverkat användares konsument-och köpbeteende. LÄS MER