Sökning: "upplevelser sjuksköterska akut omhändertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden upplevelser sjuksköterska akut omhändertagande.

 1. 1. Psykiatriambulans Prehospital Psykiatrisk Resurs : Sjuksköterskors upplevelser av att vara först på plats vid ett akutlarm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Minna Backman; Jenny Borgesand; [2018]
  Nyckelord :psykiatriambulans; psykisk ohälsa; vårdande samtal; ambulanssjukvård; sjuksköterska; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Psykiatriambulansen tillkallas när en person har psykiskt illabefinnande eller vid hot om suicid. Sjuksköterskorna som arbetar i psykiatriambulansen är alltid två stycken, en psykiatrisköterska och en ambulanssjuksköterska alternativt en grundutbildad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienters vårdbehov på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :de Jong Marie; Helena Åström; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; Bedömning; Vårdbehov; Akutmottagning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Söktrycket har ökat på landets akutmottagningar de senaste åren. Människor söker i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade antalet besök leder till ökad arbetsbörda för personalen och längre väntetider för patienterna. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser utav bemötandet med sjuksköterskor vid akut omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Bogs Struglics; Mimmi Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Relatives; encounter; nurse; acute care; experience; Närstående; bemötande; sjuksköterska; akuta omhändertagande; upplevelse;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det är lätt att glömma bort närstående när en situation kräver akut omhändertagande, då det är patienten som drabbats som är i fokus. Att låta närstående vara delaktiga i omvårdnaden och att sjuksköterskan tar sig tid att skapa en delaktighet och involvera den närstående i vården. LÄS MER

 4. 4. ”Får jag säga att det är spännande?” : En kvalitativ intervjustudie om anestesisjuksköterskors upplevelser av att gå på larm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rachel Härenstam; Åsa Nilsson; [2015]
  Nyckelord :anestesisjuksköterskor; akuta situationer; avancerat trauma-omhändertagande; hjärt-lungräddning; akut kejsarsnitt; interprofessionellt samarbete; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att delta vid olika typer av larm med kritiskt sjuka patienter. Vid dessa larm samarbetar anestesisjuksköterskan med andra professioner i ett interprofessionellt team och tillsammans ställs de inför utmaningen att vårda patienter i en utsatt situation. LÄS MER

 5. 5. Förlorad tid : förlorad hjärna: En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskaper kring stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Annika Björk; Katarina Eriksson; [2008]
  Nyckelord :kompetens; stroke; symtom; sjuksköterska; omhändertagande;

  Sammanfattning : Att drabbas av stroke kan innebära en stor förändring i människors liv. Att som patient få träffa kompetent personal som kan erbjuda allt ifrån snabbt och korrekt omhändertagande och dessutom god omvårdnad kan ses som självklart. LÄS MER