Sökning: "upplevelseskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet upplevelseskapande.

 1. 1. Från gårdsbutik till upplevelse- En studie om hur företag på landsbygden skapar upplevelser kring sin verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Sundell; Isabell Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Upplevelseekonomin; sinnesupplevelser; entreprenörskap; landsbygdsturism; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Från gårdsbutik till upplevelse – en studie om hur företagare på landsbygden skapar upplevelser kring sin verksamhet. Författare: Isabell Davidsson och Alexandra Sundell Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2014 Institution: Institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg Handledare: Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm Nyckelord: upplevelseekonomin, sinnesupplevelser, entreprenörskap, landsbygdsturism. LÄS MER

 2. 2. Ett spel för galleriet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fabian Thomasson; Sandra Sjögren; [2014]
  Nyckelord :in-store communication; Experiences; Dramaturgi; Konsumentbeteende; Upplevelser; Butikskommunikation; consumer behavior; dramaturgy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Butikernas kommunikativa roll i samhället har förändrats. Med förändrade villkor inom handelsbranschen skapas nya förutsättningar för att leverera värde till kunder genom strategisk kommunikation. Upplevelseskapande som forskningsområde blir därför allt viktigare. LÄS MER

 3. 3. Upplevelseskapande genom de fem sinnena : En studie om Tolv Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Elnaz Amiri; Ronnie Westlund; [2014]
  Nyckelord :Sensory marketing; Senses; Experience; Sinnesmarknadsföring; Sinnen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie har vi undersökt hur Tolv Stockholm använder sig av sinnesmarknadsföring för att skapa en upplevelse och om det har den önskade effekten på besökarna.Metod: Denna kvalitativa studie baseras på primär och sekundär data. LÄS MER

 4. 4. En studie om gästers upplevelseskapande på designhotell utifrån servicelandskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Natalia Pazinich; Tobias Haraldsson; [2013]
  Nyckelord :Servicelandskap; upplevelseskapande; designhotell; frontpersonal; välmående; Social Sciences;

  Sammanfattning : Servicelandskapsmodeller har, sedan år 1992, använts för att förklara hur gäster upplever den fysiska miljön på ett serviceföretag. Sedan Bitner skapade den första servicelandskapsmodellen har dock många forskare kompletterat denna modell för att ge en mer fullständig bild av servicelandskapet. LÄS MER

 5. 5. Att skapa positiva kommersiella upplevelser i trädgårdsparken : förutsättningar för upplevelseskapande och användning avupplevelsemarknadsföring

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Magdalena Fredriksson; [2012]
  Nyckelord :Upplevelser; Upplevelsemarknadsföring; Kommunikation; Upplevelserummet; Social interaktion; Engagemang; Trädgårdsparker;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att ge svar på hur trädgårdsparker i södra Sverige kan använda sig av upplevelsemarknadsföring för att kunden ska få en positiv upplevelse av besöket. Resultatet utgår från både litteraturstudie och empirisk data från intervjuer. LÄS MER