Sökning: "upplevt organisatoriskt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden upplevt organisatoriskt stöd.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Att vara sjuksköterska i en digital miljö : kan omvårdnad utföras på distans?

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosanna Rase; Cecilia von Gohren Antequera; [2020]
  Nyckelord :Digital hälsa; Distanskommunikation; Omvårdnad; Sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Den digitala utvecklingen av vården är högst aktuell och satsningar på digitala vårdtjänster sker. De fördelar som digitaliseringen skall medföra är många, men för att undvika komplikationer måste utvecklingen genomföras i lämplig takt. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk tillit : En kvalitativ studie av en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Patric Samuelsson; Amanda Thodén; [2019]
  Nyckelord :Organizational trust; bureaucratic structure; trust-based governance; public activity; acts of trust; perceived organizational support; change; Organisatorisk tillit; Byråkratisk struktur; Tillitsbaserad styrning; Statlig verksamhet; Handlingar av tillit; Upplevt organisatoriskt stöd; Förändring;

  Sammanfattning : Tillit som begrepp blir allt viktigare som organisatoriskt styrmedel desto mer kunskapsintensiv organisationen blir. I studiens undersökta organisation läggs ett större ansvar på tjänstemannens kunskap samtidigt som verksamheten karaktäriseras av regler och riktlinjer som avspeglas i processtyrning och kontroller som upplevs begränsa ansvaret. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan och den moraliska stressen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Andersson; Linnéa Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Moral distress; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den moraliska stressen är ett vanligt förekommande tema inom sjukvården idag och en av de drabbade professionerna är sjuksköterskor. Moralisk stress upplevs av en individ då den upplever att den agerar felaktigt, men på grund av situationen känner sig oförmögen att agera annorlunda. LÄS MER

 5. 5. Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Sofie Fredriksson; Sara Thorén; [2013]
  Nyckelord :frontpersonal; medledarskap; relationer; chefskap; upplevt stöd; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01, Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2013 Författare: Sofie Fredriksson & Sara Thorén Handledare: Eerika Saaristo Nyckelord: Upplevt stöd, ledarskap, chefskap, relationer, medledarskap, frontpersonal Problem: Frontpersonal kan genom bra servicemöten med kunder skapa relationer som kan leda till framgång i serviceverksamheter, och chefer tycks ha en roll i att påverka medarbetarnas prestation. Utifrån detta är det motiverat att undersöka vilken betydelse chefer har i att stödja sina medarbetare, samt hur stöd för frontpersonal utformas i relationerna mellan chefer och medarbetare. LÄS MER