Sökning: "upplopp"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet upplopp.

 1. 1. Komplexitet och förtryck i konflikten mellan sinhala-buddhisterna och muslimerna på Sri Lanka

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Holm; [2019]
  Nyckelord :Förtryck; Rättvisa; Religion; Muslimer; Sinhala-buddhister; Nationalism; Bodu Bala Sena; Sri Lanka; Anti-muslim-upplopp; Maktstrukturer; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att uppmärksamma och analysera om och hur muslimerna på ön blir förtryckta samt att försöka bidra med medvetenhet och forskning. Iris Marion Youngs teori om förtryck vid namn Förtryckets fem ansikten används för att kunna studera materialet som utgörs av nyhetsartiklar och dokument från Amnesty. LÄS MER

 2. 2. Knö daj in fast dörra e trång för här e de änna nåt på gång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Granfors; [2019]
  Nyckelord :hunger; kön; demokrati; stöld; upplopp; historia;

  Sammanfattning : Upplopp ägde rum över större delen av Sverige under våren 1917. Dåtidens Sverige präglades av efterdyningar av unionsupplösning, världskrig, ryska revolution, hunger, ransoneringar och parlamentarism. LÄS MER

 3. 3. Media, makt och Rinkeby : en kritisk diskursanalys av medias framställning av upploppet i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Backman; Ida Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Förort; Media; Kritisk Diskursanalys;

  Sammanfattning : Sveriges förorter har gått från att vara föredömen för social jämlikhet till att lyftas fram som skräckexempel både nationellt och internationellt. Detta beror delvis på händelser som upplopp, bilbränder och skjutningar, som har florerat i de så kallade utsatta områdena de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Skingra er! : Upploppsbrotten och den straffrättsliga problematiken kring gamla brottsbestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Jäger; [2018]
  Nyckelord :upplopp; våldsamt upplopp; ohörsamhet mot ordningsmakten; brott mot allmän ordning;

  Sammanfattning : Reglerna i början av brottsbalkens sextonde kapitel är sedan brottsbalkens tillkomst oförändrade. Ordalydelsen är näst intill densamma sedan revideringen av 1864 års strafflag som gjordes år 1948. LÄS MER

 5. 5. No go-zoner, kan man säga så? : Nyhetsmediernas användning av begreppet "no go-zoner"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Åsa T. Magnusson; [2018]
  Nyckelord :No go zoner; förort; invandrare; flyktingar; socialkonstruktivism; framingteori; medielogik; nyhetsvärdering; nyhetsurval; kvalitativ textanalys; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Begreppet no go-zoner har använts av utländska medier för att beskriva invandrartäta socioekonomiskt utsatta bostadsområden runtom i Europa. Det är förorter som bland annat har haft problem med organiserad kriminalitet, bilbränder och stenkastning mot blåljuspersonal. LÄS MER