Sökning: "upplysning i not"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden upplysning i not.

 1. 1. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Form före frihet? - Motiven bakom grundlagens tillämpning på podcasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonatan Klefbom; [2020]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Statsrätt; Constitutional law; Internet; Podcast; Yttrandefrihet; Freedom Of Expression; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the past few years, podcasts have grown to become an important form of expression for exchange of ideas and opinions. However, similarly to other publications on the internet, podcasts struggle to fall under the Swedish constitution; the Fundamental Law on Freedom of Expression. LÄS MER

 3. 3. Styrelseegenskapers påverkan på efterlevnaden av IFRS 2 : En studie om efterlevnad av upplysningskrav och kvantiteten av noter i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viola Andersson Aronsson; Emad Barsoum; [2020]
  Nyckelord :Compliance; disclosure requirements; board members characteristics; disclosure quantity; disclosure overload; IFRS 2; share-based payments; Regelefterlevnad; upplysningskrav; styrelseegenskaper; kvantitet av upplysningar; informationsöverflöde; IFRS 2; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Upplysningar är ett ämne som ofta förekommer i den internationella redovisningsdebatten eftersom det utgör en nyckelfaktor för att förstå företagens finansiella rapporter. Det har även funnits ett intresse att förklara efterlevnadsnivån, där en stor del av forskningen undersökt företagsspecifika egenskapers påverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 4. 4. Universitetsstudenters och allmänhetens identifiering av illegala nätapotek. En kombinerad enkät- och litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Erik Tran; [2019]
  Nyckelord :enkätstudie; nätapotek; olaglig försäljning; läkemedel; metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler konsumenter genomför sina inköp på nätet. E-handeln fortsätter att ha en stigande trend och det finns inga tecken på att det mattas av. Konsumenter som gör sina inköp i fysiska butiker har insett hur praktiskt det är att sitta hemma i lugn och ro och beställa sina produkter online. LÄS MER

 5. 5. Registerföring av rennäringens utökade rättigheter : Hantering av sedvanerätter i fastighetsregistret gällande mark med statligt ursprung

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anders Engström; Fillippa Hallnor; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt lag har renskötare i Sverige rätt att bedriva rennäring på mark som de själva inte äger. Beträffande mark som ägs, eller som tidigare ägts, av staten är rättigheterna mer långtgående och renskötarna får där exempelvis avverka skog för att tillgodogöra sig både virke och bränsle som behövs för rennäringen. LÄS MER