Sökning: "uppmärksamhet"

Visar resultat 11 - 15 av 2302 uppsatser innehållade ordet uppmärksamhet.

 1. 11. Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emir Smajic; Oskar Nordlander; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; corporate scandal; environmental scandal; prediction; regression; ESG; CSR; SRI; företagsskandal; miljöskandal; prediktion; logistisk regression;

  Sammanfattning : Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. LÄS MER

 2. 12. Influencers : morgondagens politiska opinionsbildare?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Runfors; Moa Dahlén; [2020]
  Nyckelord :​influencers; semiotisk analys; politiska uttryck; ”vi de”-konstruktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det digitala samhället konkurrerar traditionella massmedier allt mer med sociala medier om publikens uppmärksamhet. Trenden visar att nästkommande generation väljer sociala medier i första hand och prioriterar bort konventionella nyhetsmedier, trots dess väsentlighet i ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 3. 13. Designing and implementing a gamification prototype (Increasing engagement in Grade's platform)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Fredric Billow; Arvid Pilhall; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Engagement; User centered design; UX; Interaction Design; MDE Framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to design and implement gamification features into Grade’s platform in a way that will enable the end users to feel more engaged. A process based on literature research, competitor analysis and design iterations allowed for a solution that integrated two well-known gamification concepts; leaderboards and badges. LÄS MER

 4. 14. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 5. 15. Hållbar utveckling och dess tre dimensioner i förskoleverksamheten : En kvalitativ studie om förskolepedagogers uppfattningar av hållbar utveckling och dess tre dimensioner i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :dimensioner av hållbar utveckling; förskola; hållbar utveckling; pedagogers uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskolepedagogers uppfattningar av begreppet hållbar utveckling och de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk) i förskolans verksamhet. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger som arbetar i förskolan. LÄS MER