Sökning: "uppmärksamhetsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet uppmärksamhetsförmåga.

 1. 1. Hur kan fysisk aktivitet påverka barn och ungdomars kognitiva förmågor och arbetsminne? : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jerry Eriksson; Therese Berzelius; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; kognitiva förmågor; arbetsminne; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Forskning visar på att barn och ungdomar rör sig väldigt lite på idrottslektioner vilket, utöver fysiologiska aspekter, påverkar kognitiva förmågor och arbetsminne. I relation till detta är det viktigt att utveckla skolans undervisning och effektivisera idrottsämnet. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets akuta påverkan på kognition : En kvantitativ studie om fysisk aktivitets påverkan på koncentration och impulskontroll i åldrarna 12-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Philip Lindahl; Alex Roslinde; [2019]
  Nyckelord :Impulskontroll; kognition; inhibition; fysisk aktivitet; barn; intensitet; akut påverkan; koncentration; flankertest;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att kartlägga hur den akuta effekten av fysisk aktivitet påverkar barns exekutiva funktioner i åldrarna 12-13 i förhållande till intensitet nivå. Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en fysisk aktivitet på högintensitet? Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en fysisk aktivitet på medelintensitet? Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en icke fysisk aktivitet i form av att titta på film? Påverkar inlärningseffekten resultatet på flanker testet? Hur skiljer sig påverkan av olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och att se film på barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga? Metod 12 elever i åldrarna 12- 13 år deltog i en kvantitativ metodstudie med interventioner av medel- och högintensiv aktivitet samt vila följt av ett datoriserat flanker test. LÄS MER

 3. 3. Livstillfredsställelse hos Äldre som Upplever Uppmärksamhetssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Bergvall Evelina; Hagner Anette; [2018]
  Nyckelord :life satisfaction; attention; working memory; reading; older adults; livstillfredsställelse; uppmärksamhet; arbetsminne; läsning; äldre;

  Sammanfattning : Uppmärksamhets- och arbetsminnesproblematik samt lässvårigheter har visat sig ha samband med livstillfredsställelse. Forskning kring äldre med uppmärksamhetsproblematik är begränsad och likaså hur äldres upplevda livstillfredsställelse samverkar med deras uppmärksamhetsförmåga, arbetsminne och läsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar skollunchen elevers kognition? En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kerstin Nylander; Erika Lekemo; [2017-06-02]
  Nyckelord :skollunch; kognition; koncentration; arbetsminne; uppmärksamhet; problemlösning; school lunch; cognition; concentration; working memory; attention; problem solving;

  Sammanfattning : AbstractTitle: How does school lunch affect pupils cognition? A systematic review.Author: Erika Lekemo and Kerstin NylanderSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna winkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 04, 2017Background: Good eating habits are important for children’s physical and mental development. LÄS MER

 5. 5. Låt hjärnan vara med! : Ett arbete om vikten av koncentration vid övning och framförande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bahareh Ahmadi; [2017]
  Nyckelord :Piano; övning; musik; framförande; hjärna; koncentration;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur jag med hjälp av den kognitiva neurovetenskapens forskning om hjärnans koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga, kan förbättra och effektivisera min instudering och framförandet som pianist av tre verk med tre skilda speltekniska krav från tre olika tidsepoker. Jag har strävat efter att hitta metoder för att kontrollera min koncentration och uppmärksamhet bättre vid övning och framförande. LÄS MER