Sökning: "uppoffringskvot"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet uppoffringskvot.

  1. 1. Interna obalanser och reala deprecieringar i euroområdet

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Emelie Bergstrand; [2012]
    Nyckelord :real depreciering; intern obalans; PIIG-länder; konkurrenskraft; bytesbalans; relativ enhetsarbetskostnad; real växelkurs; uppoffringskvot; relativpris; nettoexport; EMU; finanskris;

    Sammanfattning : Sedan införandet av euro som gemensam valuta har interna obalanser inom euroområdet växt sig starkare till följd av reala apprecieringar i speciellt Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Detta har lett till att ländernas internationella konkurrenskraft försvagats. LÄS MER