Sökning: "upprepning"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet upprepning.

 1. 1. Virtuella vägmarkeringar för att påverka hastighetsval vid bilkörning : Effekt och upplevelse hos bilförare med respektive utan ADHD

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Katarina Iversen; [2020]
  Nyckelord :Virtuella vägmarkeringar VRM ; Field of View FoV ; Intelligent Speed Adaptation ISA ; ADHD; hastighetsupplevelse;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att bilförare tenderade att underskatta hastigheten de färdas i med ca 20%. Forskning har även visat att hastighetsupplevelse hos bilförare kan påverkas av ett utökat Field of View (FoV) vilket resulterar i lägre hastighetsval (Pretto et al., 2009; Schütz et al. LÄS MER

 2. 2. Musikinslag på engelsklektioner : En jämförande studie av två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon McGinley; [2020]
  Nyckelord :Årskurs 3; engelska; språkinlärning; musik och språk;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs två olika metoder för lärande i engelska, en mer traditionell metod baserad på upprepning och en annan metod som inbegriper sång och musik som ett verktyg för lärande. Studien genomfördes i en svensk kommunal skola med en grupp elever i årskurs 3. LÄS MER

 3. 3. Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; elevinflytande; bildundervisning; relationer;

  Sammanfattning : Det är inte helt ovanligt att elever tenderar att göra motstånd mot bildundervisningen, ofta motiveras det med att ämnet är tråkigt eller känns meningslöst. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka metoder som kan tillämpas av lärare för att elever ska utveckla ett engagemang i bildundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Läsutveckling och samverkan mellan förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Sträng; Wenche Nilsen; [2020]
  Nyckelord :förskoleklassen; läsutveckling; samverkan; övergång mellan verksamheter;

  Sammanfattning : Under våra verksamhetsförlagda praktikperioder har våra tankar och intresse riktats mot hur förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läsutveckling, hur överlämningsprocessen och samverkan ser ut mellan förskoleklass och årskurs 1 gällande elevernas läsutveckling. Våra erfarenheter av detta har sett väldigt olika ut beroende på vilken skola vi har varit på. LÄS MER

 5. 5. Högläsning och boksamtalets betydelse : Förskollärares tillvägagångssätt för att stimulera barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Lindgren; Malin Evertsson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; förskola; samspel; språkutveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetets kunskapsområde är högläsning och boksamtal. Syftet är att öka kunskapen om hur förskollärare använder sig av högläsning och boksamtal i verksamheten för att främja språkutvecklingen hos barn. LÄS MER