Sökning: "uppsägning av personliga skäl"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden uppsägning av personliga skäl.

 1. 1. Fingerad arbetsbrist - Arbetsdomstolens gränsdragning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Saklig grund; fingerad arbetsbrist; Arbetsdomstolen; splittrad motivbild; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a termination to be valid in Sweden, it requires objective grounds. A termination can be based on two things; either redundancy or personal cause. While the latter covers everything that is to relate to the employee personally, redundancy covers all other things such as actual lack of work duties or reorganization. LÄS MER

 2. 2. En täckmantel - Om fingerad arbetsbrist och anställningsskyddet vid uppsägningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Persson; Kristina Korpics; [2020]
  Nyckelord :Saklig grund; fingerad arbetsbrist; arbetsbrist; personliga skäl; uppsägning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar arbetsgivare som säger upp arbetstagare på grund av arbetsbrist, men det verkliga skälet till uppsägningen grundar sig i personliga skäl som hänförs till den enskilda individen. Detta ämne benämns som fingerad arbetsbrist. LÄS MER

 3. 3. You’re fired - En analys av hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig åt vid uppsägning respektive avsked av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ingrid Sönegård; Susanna Thorén; [2019]
  Nyckelord :LAS; Arbetsrätt; Uppsägning; Avsked; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig åt vid uppsägning respektive avsked och analyserar på vilka bevekelsegrunder en arbetsgivare kan välja att avskeda istället för att säga upp. Vid både uppsägning och avsked föreligger samma formella skyldigheter samt en skyldighet att förhandla innan åtgärden vidtas. LÄS MER

 4. 4. Uppsägning vid misskötsamhet och sjukdom - En komparativ studie mellan Sverige och England gällande uppsägning av arbetstagare vid misskötsamhet och sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mina Rundquist; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; misskötsamhet; alkoholism; Sverige; England; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the differences in case of dismissal in forms of personal matters such as misconduct and illness in Sweden and England. The purpose is to see how the dismissal takes place before and during the dismissal in the two countries. In order to do this comparative study, the legal dogmatic method have been used. LÄS MER

 5. 5. Omplaceringsskyldighetens gränser vid uppsägning - En rättsdogmatisk studie om arbetsgivarens utredningsskyldighet och när ett omplaceringserbjudande är att anse som skäligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Pöhner Hörnestig; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplaceringsskyldighet; the duty of transferral; uppsägning; dismissal; arbetsdomstolen; Swedish Labour court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a dismissal to be lawful it must fulfil the just cause requirement stipulated in Section 7 of LAS. The just cause requirement is not defined in neither LAS nor any other statute. LÄS MER