Sökning: "uppsägning av personliga skäl"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden uppsägning av personliga skäl.

 1. 1. You’re fired - En analys av hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig åt vid uppsägning respektive avsked av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ingrid Sönegård; Susanna Thorén; [2019]
  Nyckelord :LAS; Arbetsrätt; Uppsägning; Avsked; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig åt vid uppsägning respektive avsked och analyserar på vilka bevekelsegrunder en arbetsgivare kan välja att avskeda istället för att säga upp. Vid både uppsägning och avsked föreligger samma formella skyldigheter samt en skyldighet att förhandla innan åtgärden vidtas. LÄS MER

 2. 2. Uppsägning vid misskötsamhet och sjukdom - En komparativ studie mellan Sverige och England gällande uppsägning av arbetstagare vid misskötsamhet och sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mina Rundquist; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; misskötsamhet; alkoholism; Sverige; England; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the differences in case of dismissal in forms of personal matters such as misconduct and illness in Sweden and England. The purpose is to see how the dismissal takes place before and during the dismissal in the two countries. In order to do this comparative study, the legal dogmatic method have been used. LÄS MER

 3. 3. Ogiltiga arbetsbristsuppsägningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Norin; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en uppsägning av en arbetstagare ska vara giltig krävs enligt 7 § LAS att den är sakligt grundad. En uppsägning kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist. LÄS MER

 4. 4. Personliga skäl som uppsägningsgrund i dansk och svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Standal; [2017]
  Nyckelord :Personliga skäl; Personliga förhållanden; Anställningsskydd; Arbetsrätt; Komparativ rätt; Kollektivavtal; Dansk Rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en rättsdogmatisk och komparativ undersökning av regleringen kring personliga skäl som uppsägningsgrund i dansk och svensk rätt. I Sverige finns kravet på saklig grund vid uppsägningar i 7 § LAS, i Danmark finns det såväl i speciallagar för olika arbetstagargrupper som i kollektivavtal. LÄS MER

 5. 5. Saklig grund för uppsägning av arbetstagare som lider av psykisk ohälsa : Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Beatrice Axelsson; Ida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Uppsägning; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan upplevs allt mer som ett problem för arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. Definitionen av psykisk ohälsa är inte reglerad i lagtexten och måste därför i varje fall utredas individuellt. LÄS MER