Sökning: "uppsägning"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet uppsägning.

 1. 1. Fingerad arbetsbrist - Arbetsdomstolens gränsdragning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Saklig grund; fingerad arbetsbrist; Arbetsdomstolen; splittrad motivbild; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a termination to be valid in Sweden, it requires objective grounds. A termination can be based on two things; either redundancy or personal cause. While the latter covers everything that is to relate to the employee personally, redundancy covers all other things such as actual lack of work duties or reorganization. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning vid arbetsvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Jonasson; Elin Lindström; [2020]
  Nyckelord :arbetsvägran; ordervägran; uppsägning; avsked; arbetsskyldighet; arbetsledningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse the Swedish legal situation regarding refusal to work and when employers can terminate an employment through notice of termination or dismissal based on analysed reasons. In both doctrine and case law a distinction is made between specific and general refusal. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet och trygghet vid uppsägningsförfarandet – Saklig grund vid arbetsbrist, turordningsreglerna och uppsägningars ogiltigförklarande i förhållande till flexicurity.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Gustav; Lindgren; Arbetsrätt; Flexicurity; Umeå; Universitet; Juridik; Saklig grund; Arbetsbrist; Turordningsregler; Ogiltigförklarande; Uppsägning; Uppsägningar; LAS; Hyvling; Flexibilitet; Trygghet; Uppsägningsförfarandet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Orsaker till Polismyndighetens höga personalomsättning : En undersökande studie om varför poliser och civilanställda väljer att lämna Polismyndigheten och vid vissa tillfällen återvända.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arwa Alsayfi; Lana Safar; [2020]
  Nyckelord :Self Determination Theory SDT ; Tvåfaktorsteorin; Public Service Motivation PSM ; Motivation; Polismyndighet; uppsägning; återupptagande av tjänst.;

  Sammanfattning : Antalet som väljer att lämna sin anställning inom Polismyndigheten ökar trots intentionen att anställa fler. Denna studie undersöker vilka skälen är för den utvecklingen och vilka skälen är för de som väljer att återvända till myndigheten. LÄS MER

 5. 5. ANSTÄLLNINGSSKYDD TILL VARJE PRIS - Att säga upp en arbetstagare på grund av bristande arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Wåhlberg; [2020]
  Nyckelord :Labour law; dismissal; insufficient job performance; Swedish Employment Protection Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to describe and analyze case-law regarding termination of employment due to insufficiency in job performance. In order to present a comprehensive description of the present legal position, an overview of the Swedish Employment Protection Act (LAS) will be given. LÄS MER