Sökning: "uppsala adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden uppsala adhd.

 1. 1. Utmaningen är koncentration och motivation : Pedagogers erfarenhet och upplevelser av läs- och skrivutvecklande undervisning av elever som har ADHD eller liknande symtom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Carlsson; Malin Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande för elever med ADHD : En studie om lärares syn på hur kooperativt lärande fungerar för elever med ADHD i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Jonsson; Rebecka Mogård; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; ADHD; Inkludering; undervisningsmetod och sociala samspel;

  Sammanfattning : Denna studie grundades i vår gemensamma nyfikenhet kring det kooperativa lärandet. För att utvecklas som lärare och för att kunna möta alla elevers olika behov valde vi att ta reda på vad verksamma lärare i lågstadiet ansåg om kooperativt lärande och hur det påverkar elever med ADHD. LÄS MER

 4. 4. ADHD-utredning i Kriminalvården : En kvalitativ studie om Kriminalvårdens implementering av ett politiskt beslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva ten Siethoff; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rätten till inkludering - en fråga om resurser? : En studie om lärares uppfattningar av inkludering av elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cristin Svedberg; Jasmine Etemadi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER