Sökning: "uppsala hospice"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden uppsala hospice.

 1. 1. Upplevelser av specialiserad palliativ vård i livets slutskede ur patient- och anhörigperspektiv. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Bäck; Astrid Sångberg; [2017]
  Nyckelord :Family; Patients; Palliative care; Experiences; Anhöriga; Patienter; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innebär att behandlingen inte har som syfte att bota utan lindra symptom. Anhöriga utgör en betydelsefull del av den palliativa vården av patienten. Syfte: Att undersöka patienters och anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet, på hospice och hospice dagvård. Metod: Metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård, cytostatikabehandling och brytpunktssamtal i livets slutskede hos patienter med metastaserad bröstcancer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Furubrand; Elisabeth Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; palliativ cytostatika; brytpunktssamtal; palliativ vård;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Background: About 1500 women dies every year of breast cancer, many of them have received chemotherapy (PCT) close to the end of life. This can lead to that they and their significant others do not get enough time to prepare themselves for the death and seize their last time the way they desire. LÄS MER

 3. 3. Fördelar och Nackdelar med Liverpool Care Pathway : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Karlsson; Robin Seyfi; [2016]
  Nyckelord :LCP; Palliativ vård; Äldreomsorg; Implementering;

  Sammanfattning : Abstract Background: There is a need of good palliative care of the growing elderly population. Liverpool Care Pathway (LCP) is a care program that was developed for palliative care in other facilities than hospice departments. There is lack of evidence on the effect of the LCP, therefore it has been phased out in many countries. LÄS MER

 4. 4. Munhälsobedömning med bedömningsinstrumentet ROAG : En journalgranskning av dokumentation av munvård på en palliativ slutenvårdsavdelning i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Morton; [2015]
  Nyckelord :Oral health care; general palliative care; oral assessment guide; ROAG; munvård; allmän palliativ vård; munhälsobedömning; ROAG;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet och området är sparsamt studerat inom palliativ vård. För att kunna bedöma munstatus på ett strukturerat sätt rekommenderas Revised Oral Assessment Guide (ROAG) att användas i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas delaktighet vid vård i livets slutskede en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Jörfalk; Elin Vahlgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhörigas delaktighet i vårdandet av sin sjuke närstående i livets slutskede kan ha stor betydelse för den totala upplevelsen både för den anhörige men också för den sjuke. Bristande delaktighet kan bland annat kunna innebära en försvårad sorgeprocess för den anhöriga efter bortgången. LÄS MER