Sökning: "uppsala juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden uppsala juridik.

 1. 1. Ute på djupt vatten : Att skapa en ansvarsreglering för djuphavsbrytning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Molly Vintemon; [2022]
  Nyckelord :law; environmental law; law of the sea; deep sea mining; juridik; miljörätt; havsrätt; djuphavsbrytning;

  Sammanfattning : De som är intresserade av frågor som rör havet har kanske hört talas om djuphavsbrytning, som på engelska kallas för deep sea mining. Tanken är att man ska utvinna de viktiga metaller som behövs för ny grön teknik från havsbotten som ett alternativ till att bedriva brytning på land. LÄS MER

 2. 2. Utländska barnäktenskap ur ett svenskt perspektiv : En undersökning av Sveriges inställning till icke-erkännande av utländska barnäktenskap - i ljuset av EU-rätten och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Verlage; [2022]
  Nyckelord :Law; international private and procedural law; Juridik; internationell privat- och processrätt;

  Sammanfattning : More than 650 million women in the world have entered marriage as children. Every year, about 12 million girls get married before their 18th birthday. LÄS MER

 3. 3. Fideikommiss : En utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christina Jönsson; [2022]
  Nyckelord :juridik; familjerätt; arvsrätt; fideikommiss;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Cishet Man’s Poland : Compulsory Heterosexuality in Polish Legislation on Reproductive and Sexual Rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Lodenius; [2022]
  Nyckelord :Abortion; compulsory heterosexuality; LGBTQIA ; Poland; queer theory; gender; gender studies; queer; EU; Europe; sexuality; ivf; surrogacy; in vitro fertilization; religion; human rights; ECHR; family; family rights; family law; LGBT; LGBT free zones; LGBTQIA; LGBTQ; right wing; populism; qualitative content analysis; thematic content analysis; genusvetenskap; genus; HBTQ; HBTQIA ; HBTQI; Polen; mänskliga rättigheter; abort; ivf; compulsory heterosexuality; queer teori; queer; ECHR; EU; Europa; europastudier; juridik; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how compulsory heterosexuality is present in Polish legislation on women* and trans* people’s reproductive and sexual rights. The aim of this study is to increase an understanding of how compulsory heterosexuality’s presence in legislation regarding reproductive and sexual rights can consequently affect women* and trans* people in practice. LÄS MER

 5. 5. Kränkning i styrdokument och verklighet : En kontrasterande diskursanalys gällande kränkning i det svenska skolsystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elina Linus Thorén; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; kränkande behandling; Skolinspektionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ärenden som rör kränkande behandling. I arbetet har Skolinspektionens arkiv använts och från arkivet har de beslut gällande kränkande behandling som Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) fattat under 2015 hämtats. Urvalsgruppen i arbetet är Stockholmsregionens grundskolor. LÄS MER