Sökning: "uppsala nya tidning UNT"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden uppsala nya tidning UNT.

 1. 1. UNT - Från papperstidning till mediehus : En studie om interaktion och rollkonflikter på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Ripenberg; Isabelle Trygghede; [2013]
  Nyckelord :Interaktion; rollkonflikt; papperstidning; nättidning; kvalitativ journalistik;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har ekonomiska problem uppstått i tidningsbranschen i samband meddigitalisering av media. UNT (Upsala Nya Tidning) levererar numera nyheter i flera olikadigitala kanaler. Fokus ligger på att bli mer öppen, snabb, interaktiv och tillgänglig. LÄS MER

 2. 2. Ensuring environmental sustainability in the printing industry : eco-printing in Uppsala Nya Tidning ab

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Akimbom Michael Che; [2011]
  Nyckelord :eco-printing; environmental sustainability; certifications; emissions; sustainable printing; environmental indicators; environmental performance; uppsala nya tidning UNT ; sweden;

  Sammanfattning : Environmental sustainability has come a long way and has been defined in many different ways. The focal point of each definition is countering the depletion of natural resources or the restoration of scarce natural resources for future generations. Approaching this issue has not been thesame in every industry. LÄS MER

 3. 3. Internet Impact On UNT Traditional Newspaper

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emmanuel Onyebuchi Nnagbo; [2011]
  Nyckelord :Newsaper; New product development; UNT; Internet and Interractivity;

  Sammanfattning : The aim of this research is to understand the Internet impact on Uppsala Nya Tidning (UNT) traditional newspaper. By answering the question; has the internet resulted in UNT developingnew products? A case study was selected. The findings indicate that the internet has resulted in UNT consumers, demanding quick, free, and user-generated news. LÄS MER

 4. 4. Klimatdebatten behöver feministiska förklaringar : En feministisk, intersektionell objektivitetsanalys av Uppsalas kommunpolitikers uttalanden i klimatfrågan om Ärna flygplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Jenny Jakobsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min utgång i denna uppsats är att undersöka hur politiker i kommunfullmäktige i Uppsala som röstat för en lågprisflygplats på Ärna i maj 2009, vilket går emot kommunens klimatmål och kommunens eget styrdokument, rättfärdigar sitt agerande. För att komma så nära deras egna röster som möjligt har jag både använt mig av deras egna insändare i den dominerande lokala nyhetstidningen, Uppsala Nya Tidning (UNT)och transkriberat radiointervjuer med dem, som gjorts av Sveriges Radio Uppland, under det aktuella året 2009. LÄS MER

 5. 5. Tre relationer - ett förhållande : - en fallstudie av trepartsförhållandet mellan UNT, läsare och annonsörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Axelsson; Pontus Krontoft; [2010]
  Nyckelord :trepartsförhållande; UNT; tidning; annonsör; tidningsläsare; uppfattning;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker i vilken utsträckning parterna i trepartsförhållandet Upsala Nya Tidning, annonsör och läsare har överensstämmande åsikter om vad som är viktigt i relationen, samt hur väl de känner till varandras uppfattningar. Vi väljer att studera förhållandet ur ett trepartsperspektiv då de mer traditionella tvåpartsförhållandena inte är tillräckliga för att beskriva den komplexa verkligheten. LÄS MER