Sökning: "uppsala universitet folkhälso och vårdvetenskap hedlund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden uppsala universitet folkhälso och vårdvetenskap hedlund.

 1. 1. Patienternas kost- och vätskeregistreringar på sjukhus : Kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av dokumentering av kost- och vätskeregistreringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Yildiz; Erik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Malnutrition; nurses experiences; documentation; dehydration; implementation; Malnutrition; sjuksköterskors upplevelser; dokumentation; dehydrering; implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring och dehydrering är ett allvarligt men vanligt problem inom sjukvården som har konsekvenser för både patient och samhälle. Adekvat nutritionsvård är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. LÄS MER

 2. 2. Argument till fortsätt rökning : En studie om rökares motiv till fortsatt riskbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victor Hedlund; Malou Jorhem; [2015]
  Nyckelord :Argument; motiv; smoking; knowledge; Argument; motiv; rökning; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rökning är idag en av de största riskfaktorerna för kroniska sjukdomar så som cancer, KOL och hjärt- kärlsjukdomar. I Sverige röker ca 20% av befolkningen. Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar rökare att fortsätta röka samt undersöka deras kunskaper kring de hälsoeffekter rökningen ger. LÄS MER

 3. 3. Remittera till akutmottagningen eller inte? : Sjuksköterskors uppfattning av beslutsfattandet på vård- och omsorgsboende.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Hedlund Fulgeri; [2013]
  Nyckelord :Nurse; Decision-making; Geriatric Nursing; Acute Disease; Patient Transfer; Sjuksköterska; beslutsfattande; äldrevård; akut sjukdom; patientomflyttning;

  Sammanfattning : Background: High demands are today placed upon Swedish elderly care nurses as more elderly live with multimorbidity while the hospital bed capacity is becoming lower. Aim: The aim of the study was to explore nurses’ perception of decision-making in situations with acutely ill patients in nursing homes and which factors may influence the decision about transferring patients to the emergency department or not. LÄS MER

 4. 4. Nurses' Experiences and Perceptions of Caring for Patients with HIV/AIDS in Uganda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linn Erkki; Johanna Hedlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla eller inte anmäla när de misstänker att barn utsätts för barnmisshandel : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Petra Hedlund; [2012]
  Nyckelord :Child maltreatment; child abuse; nursing; nurses; qualitative research; Barnmisshandel; omvårdnad; sjuksköterskor; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet var att inom sluten barnsjukvård undersöka sjuksköterskors erfarenhet, kunskap och upplevelse av ansvar och skyldigheter vid misstanke om att barn de vårdat utsatts för barnmisshandel. Begreppet barnmisshandel innefattade i denna studie att en vuxen person utsatt barnet för fysiskt- eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse att tillgodose barnets grundläggande behov. LÄS MER