Sökning: "uppsats ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden uppsats ångest.

 1. 1. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 2. 2. "Den bästa dagen i veckan är när eleverna får komma till hunden." : En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers uppfattning om läshundars effekter på lågstadieelevers motivation för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Fransson; Tilda Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :R.E.A.D-dog; reading motivation; motivation; effects; läshund; läsmotivation; motivation; effekter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger upplevde vilka effekter läshundar hade på elevers motivation för läsning i lågstadiet. Syftet var dessutom att ta reda på vilka sätt dessa pedagoger uppfattade effekterna. Läshundar ska hjälpa elever att utveckla sin läsning och bidra till elevers motivation till att läsa. LÄS MER

 3. 3. A time series forecasting approach for queue wait-time prediction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Stagge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Waiting in queues is an unavoidable part of life, and not knowing how long the wait is going to be can be a big source of anxiety. In an attempt to mitigate this, and to be able to manage their queues, companies often try to estimate wait-times. LÄS MER

 4. 4. Studentledd psykoterapi och dess effekt på depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lo Axelsson; Linda Roman; [2020]
  Nyckelord :Depression; Ångest; KBT; PDT; Studentledd psykoterapi; PHQ-9; HADS; GAD-7; Behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka behandlingseffekten av studentledd psykoterapi på Umeå Universitets psykologmottagning gällande depressions- och ångestsymptom. Mer specifikt var syftet även att jämföra de två behandlingsmetoder som praktiseras på mottagningen; kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), samt jämföra de självskattningsinstrument för depression och ångest som ingår i mottagningens testbatteri (Patient Health Questionnaire 9-items, PHQ-9; Hospital Anxiety and Depression scale, HADS; General Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7). LÄS MER

 5. 5. Konsten att lindra ett nålstick - En litteraturstudie med fokus på omvårdnadsinterventioner för nålrädda patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Nilsson; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nålrädsla; Omvårdnadsinterventioner; Smärta; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård står inför flertalet problem där några av dem är bristen på compliance till vaccinationsprogram och en minskning av villiga bloddonatorer, orsaker som b.la. grundar sig i patienters rädsla gentemot nålar. LÄS MER