Sökning: "uppsats inom turism"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden uppsats inom turism.

 1. 1. Sociala medier som marknadsföringsverktyg : En studie utifrån mikroföretags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alma Nezirevic; Sandra Zeilon; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; social media; microenterprise; tourism; Digital marknadsföring; sociala medier; mikroföretag; turism;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de förväntningar mikroföretag inom turismbranschen har på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Mikroföretag har inte alltid samma marknadsföringsresurser eller förutsättningar som större företag har att marknadsföra sig. LÄS MER

 2. 2. SCHILDER AUF DEN STRAßEN IN KÖLN UND GÖTEBORG. Versuch einer textsemiotischen Vergleichsanalyse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Söderberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :tyska; Sprachliche Landschaften; Schwedisch; Deutsch; Textsemiotik;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats gör jag en semiotisk analys av språkliga landskap i Köln och Göteborg. Det som undersöks är vilka olika Codes som förekommer på offentliga skyltar: såsom verbala, symboliska och/eller ytterligare. LÄS MER

 3. 3. EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]
  Nyckelord :eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

  Sammanfattning : Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet inom svensk luftfart : En studie av hur ämnet hanteras i flygbolags kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Ålander; [2018]
  Nyckelord :Aviation; marketing; press relases; communication; sustainability; Sweden; Scandinavia; Norwegian; SAS; BRA; tourism; travels; transportartion; Kommunikation; marknadsföring; hållbarhet; flyg; Sverige; Skandinavien; BRA; SAS; Norwegian; hållbar turism; resande; transport; pressmeddelanden;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag fokuserat på frågan om hur flygbolag på den skandinaviska marknaden verkar se på och hantera ämnet hållbarhet utifrån deras marknadsföringsmässiga kommunikation mot svenska folket och svensk media. Valda utifrån deras representativa ställning granskades SAS, Norwegians och BRAs pressmeddelanden och hemsidor på två olika sätt för att kunna avgöra deras syn och hantering av hållbarhetsaspekten för deras bransch. LÄS MER

 5. 5. Platsmedveten synkronisering av ljuduppspelningshastighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :John Ricketts; [2018]
  Nyckelord :android; location aware; playback speed; sound walk; audio guide;

  Sammanfattning : Det är idag svårt att föreställa sig ett samhälle utan smartphones. Dessa används till både arbete och nöje. Smartphones innehåller en mängd olika sensorer som utnyttjas i nymodiga lösningar. LÄS MER