Sökning: "uppsats kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden uppsats kärlek.

 1. 1. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER

 2. 2. För kärlekens skull : En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar och upplevelser av kärleksrelationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Lindfeldt; Beatrice Onn; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; kärlek; den rena relationen;

  Sammanfattning : I samband med samhällsförändringarna från traditionella samhällen till moderna ställs individer inför möjligheten att välja vilka liv de ska leva. Denna valmöjlighet är ett kännetecken för moderniteten och avspeglas även i människors kärleksliv. LÄS MER

 3. 3. Kärlek kan komma i alla färger : En kvalitativ undersökning av HBTQ-skildringar i svensk ungdomslitteratur samt deras didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Alice Morelius; Andriette Engström; [2019]
  Nyckelord :HBTQ; sexualitet; ungdomslitteratur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska ungdomsromaner från 2018 skildrar HBTQ-personer samt om dessa romaner kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete i gymnasieskolan. Arbetssättet har varit en kvalitativ textanalys med ett queerteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst : vegodejting som vägen till lycklig kärlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Nätdejting; vegodejting; niche dating; nischade dejtingsajter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I ett samhälle där fler skiljer sig och färre gifter om sig vänder sig fler till internet med förhoppningen att hitta sin nya kärlek. Tidigare studier som berör ämnet nätdejting diskuterar ofta mainstream-sajter och användarnas självpresentation. LÄS MER

 5. 5. Kärlek, närhet och ”äldre-existens” : en tolkande fenomenologisk analys av kärleken och närheten hos äldre som bor på SÄBO

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Simon Freja Björklund; [2019]
  Nyckelord :Feminist Gerontology; aging; gender; intimacy; sex; gender studies;

  Sammanfattning : Jag har gjort en kvalitativ studie där jag intervjuat tre par, där minst en av informanterna i varje par bodde på SÄBO (särskilt boende för äldre, även kallat äldreboende). För att förstå och analysera de äldres berättelser av sina relationer och sin kärlek till varandra har jag använt mig av en tolkande fenomenologisk analys. LÄS MER