Sökning: "uppsats kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden uppsats kärlek.

 1. 1. Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp : En bildsemiotisk och multimodal analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ellinor Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Semiotik; multimodalitet; animation; meningsskapande; känslor;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor. LÄS MER

 2. 2. När kärlek övergår i mord : En kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets och Expressens rapportering om kvinnor som blev mördade i nära relation år 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lin Andersson; [2020]
  Nyckelord :mord; kvinna; i nära relation; skuldbeläggning; mördare; offer; journalistik; idealt offer;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar hur Aftonbladet och Expressen rapporterar om kvinnor som blir mördade i nära relation. Studien jämför tidningarnas rapportering under året 2018. Det aktuella året blev 22 kvinnor mördade av sin nuvarande eller före detta partner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Gudomlighet : Artificiell intelligens och religion i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Christoffer Mandell; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; religion; avbild; filmmanus; analys; The Imitation Game 2014 ; Blade Runner 2049 2017 ;

  Sammanfattning : Genom 2000-talets teknologiska framåtskridande finns förhoppningen om att en dag kunna skapa ett artificiellt medvetande, ett objekt med förmågan att tänka på att den tänker och med en egen fri vilja. Om eller när detta blir verklighet ställs frågorna vad exakt det är som människan har skapat och hur vi ska förhålla oss till det skapade. LÄS MER

 4. 4. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER

 5. 5. För kärlekens skull : En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar och upplevelser av kärleksrelationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Lindfeldt; Beatrice Onn; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; kärlek; den rena relationen;

  Sammanfattning : I samband med samhällsförändringarna från traditionella samhällen till moderna ställs individer inför möjligheten att välja vilka liv de ska leva. Denna valmöjlighet är ett kännetecken för moderniteten och avspeglas även i människors kärleksliv. LÄS MER