Sökning: "uppsats klimatförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden uppsats klimatförändring.

 1. 1. Klimatförändring: Slumpmässig händelse eller konsekvens av aktiv handling? : En analys av transitivitet och ergativitet i läromedel inom geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hanna Ferm; [2020]
  Nyckelord :Systemic functional grammar; textbooks; climate change; ideational analysis; transitivity; ergativity; Systemisk-funktionell grammatik; läromedel; klimatförändring; ideationell analys; transitivitet; ergativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra och diskutera hur klimatförändringar beskrivs i läromedel ämnade för grundskolan i ämnet geografi. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, med fokus på den ideationella grammatiken. LÄS MER

 2. 2. Utsläppshastighet : En installation som representerar flygutsläpp över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julia Huang; Martin Neihoff; [2020]
  Nyckelord :Utsläppshastighet; vägmärken; Research Through Design; visualisering; hållbarhet; tjänsteresor;

  Sammanfattning : Flygresande är en starkt bidragande faktor till klimatförändring. KTH strävar efter att minska sina utsläpp från tjänsteresor och för att bidra till det undersöker denna uppsats hur en visuell installation på en avdelning kan användas för att väcka reflektion kring det egna och avdelningens flygande inom tjänsten med hjälp av konceptet som i uppsatsen kallas utsläppshastighet. LÄS MER

 3. 3. ”Det är naturens krafter som måste bekämpas” : Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Eckert; [2019]
  Nyckelord :Skogsbränderna 2018; klimatförändring; socialt organiserad förnekelse; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. LÄS MER

 4. 4. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Jobusch; [2019]
  Nyckelord :fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Sammanfattning : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. LÄS MER

 5. 5. Klimatångest? : Ungdomars klimatrelaterade känslor och strategier för hur dessa hanteras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Madelene Gramfält; Carl Wiksholm; [2017]
  Nyckelord :klimatförändring; klimatångest; känslor; ungdomar; coping; strategier;

  Sammanfattning : The term ecophobia derives from the negative emotions people feel towards problems related to climate change. To young Swedish people, age 16–25 is climate change currently the most important social issue. LÄS MER