Sökning: "uppsats med personnummer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden uppsats med personnummer.

 1. 1. EU:s skydd av personuppgifter rörande lagöverträdelser och personnummer på internet i praktiken – omfattningen av undantaget till skydd för rätten till yttrandefrihet i dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Sewall; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; Dataskyddsförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The information society brings many questions in terms of how personal integrity is to be balanced with the freedom of expression and information, which the General Data Protection Regulation (GDPR) has not yet provided many answers to. In this thesis, the phenomena with websites containing personal data, obtained from official documents, published on the Internet for commercial purposes, is examined. LÄS MER

 2. 2. Man - Kvinna, 1 - 0 Om angivande av kön i svenska personnummer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Böhm; [2009]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Titeln Man, kvinna 1-0 syftar på regleringen i FolkbokföringsL 18 § som stadgar att det för män ska antecknas ojämn siffra, och för kvinnor en jämn siffra i deras personnummer. Förfarandet att skriva ut en persons kön i personnumret diskuteras i denna uppsats främst utifrån integritetsrättlsiga aspekter. Enligt EKMR 8 art. LÄS MER

 3. 3. Integritet och etnicitet : En undersökning om olika etniska gruppers syn på personlig integritet i samband med direktmarknadsföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Janne Malviluoto; Ivana Mišic; [2007]
  Nyckelord :kultur; etnicitet; relationsmarknadsföring; kroater; syrianer; iranier; personlig integritet; direktmarknadsföring; svenskar;

  Sammanfattning : Sverige har kommit att förändras i takt med att inflyttningen av folk av annan etnicitet och kulturer har ökat på senare decennier. Sverige har nuförtiden en kulturell och etnisk mångfald som är ett resultat avkrissituationer i omvärlden och där Sverige har kommit att bli ett nytt hem för många. LÄS MER