Sökning: "uppsats om fest"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden uppsats om fest.

 1. 1. "Är det fest blir det mer saft" : En kvalitativ uppsats om föräldrars och mor- och farföräldrars uppfattning om drycker till barn i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sofie Eklöf; Caroline Tipner; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intag av sockerhaltiga drycker är förknippat med viktökning hos barn. Var femte barn i Sverige tas om hand av sina mor- och farföräldrar varje vecka, därför har den äldre generationen en betydande roll i utvecklingen av barns matvanor. LÄS MER

 2. 2. Hur varumärken uppfattas av subkulturer : En fallstudie om företaget WeAretheSuperlativeConspiracy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Anna Kikabidze; [2012]
  Nyckelord :Skateboardkulturen; WeSC;

  Sammanfattning : WeSC är ett företag som grundades 1999 av Greger Hagelin, en förre detta skateboardåkare som ville skapa ett nytt koncept; kombinationen streetwear med fashion. WeSC står för WeAretheSuperlativeConspiracy, och innebär en överlägsen konspiration med människor som gör något riktigt bra. LÄS MER

 3. 3. Är nykterhet ett avvikande beteende? Enskilda individers syn på nykterhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Eriksson; [2011]
  Nyckelord :alkohol; nykter; avvikande; utanförskap; Collins; Becker; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nykterhet kan ses som ett avvikande beteende och skapa utanförskap i sociala situationer för många människor. Denna uppsats behandlar hur enskilda individer uppfattar nykterhet och om de anser det vara ett avvikande beteende. LÄS MER

 4. 4. Där traditionens ande talar... : en studie i hur föreställningen om en akademisk identitet skapas och förvaltas på Ultuna studentkår

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Arvid Stiernström; [2011]
  Nyckelord :ritual; socialisering ; tradition ; symboler; handling;

  Sammanfattning : Denna uppsats om 15 hp har syftet att undersöka hur man socialiseras in i rollen som student genom aktiviteter vid Ultuna Studentkår. Studentlivet kan sägas vara fullt av profana ritualer, rutiner och bär på ett utvecklat symbolspråk. Under sin studieperiod deltar många av studenterna i dessa aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Alkoholen: ett sätt att umgås - En uppsats om budskapsformulering i relation till studenters attityd gentemot alkohol

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennie Isberg; Benjamin Ekman; [2011]
  Nyckelord :normer; attityder; alkohol; Hälsokommunikation; studenter; studentlivet; Lund; budskapsformulering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem och syfte: Hälsokommunikation som rör alkohol ställer höga krav på budskapsformulering. Anledningen är att man inom alkoholkampanjer så som Festmetoden och IQ har som mål att mottagarna ska dricka på ”rätt sätt” eller att de ska få en sundare inställning gentemot alkohol. LÄS MER