Sökning: "uppsats om guld"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden uppsats om guld.

 1. 1. ”Skrot är guld”. En kvalitativ fallstudie av ett väletablerat företags Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Harrysson; Isabel Rohman; [2019-05-07]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Equity; Employer Value Proposition; företagskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera Employer Branding på ett väletablerat företag. Employer Branding handlar om att marknadsföra sig som arbetsgivare och är idag viktigt för att locka och behålla kompetent personal (Parment, Dyhre och Lutz, 2017). LÄS MER

 2. 2. En uppsats om särskiljande kommunikation: Oatly & Klarna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Madelene Ekenberg; [2018]
  Nyckelord :randsydda skor; särskiljande kommunikation; varumärke; visuell identitet; växtbaserad dryck; betaltjänstbolag; guldägget;

  Sammanfattning : Varumärket och den visuella identiteten är ansiktet utåt för företag och organisationer. De flesta har som syfte att synas och på något sätt särskilja sig från övriga aktörer i respektive bransch. Samtidigt är de flesta branscher väldigt likriktade i deras visuella kommunikation. LÄS MER

 3. 3. En avbetald skuld eller en morgonrock i guld? : En semiotisk analys om hur rikedom framställs i två reklamfilmer från LeoVegas och Svenska Spel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Sofie Bakke; Sofia Gränd Bäck; [2017]
  Nyckelord :spelreklam; rikedom; semiotik; svenska spel; leovegas;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats att undersöka hur rikedom framställs och skiljer sig i reklamfilmerna “Jackpotsfesten - 124 miljoner” från spelbolaget LeoVegas och “Lotto - Färjan” från spelbolaget Svenska Spel. Utifrån teorier om semiotiska begrepp och Bourdieus teorier om kapital, smak, habitus och det sociala rummet analyseras framställandet av rikedom i två reklamfilmer från två olika spelbolag. LÄS MER

 4. 4. Avvikarnas oundvikliga öde : En queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie med fokus på relationen mellan Robert och Arvid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Oscar von Seth; [2016]
  Nyckelord :Vilhelm Moberg; The Emigrants novel series ; The Emigrants; Unto a Good Land; The Settlers; Queer theory; Queer reading; Masculinity; Unmanliness; Heteronormativity; Bestiality; Animal queer; Animality studies; Homophobia; Homosexuality; Vilhelm Moberg; Utvandrarserien; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Queerteori; Queer läsning; Manlighet; Omanlighet; Heteronormativitet; Tidelag; Animal queer; Animality studies; Rättsröteaffärerna; Det gamla riket; Homofobi; Homosexualitet;

  Sammanfattning : Vilhelm Moberg (1898–1973) var en av sin tids mest inflytelserika svenska författare. De fyra romanerna i hans episka utvandrarserie hör de till de mest lästa svenska romanerna genom tiderna. Trots att forskningsfältet om Moberg är stort har hans verk hitintills inte analyserats utifrån ett queerperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Det finns ju ett bidragssystem att suga guld ur" : En kvantitativ sociologisk studie om symboliska och realistiska hots betydelser för Avpixlat-besökares attityder till personer som invandrat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Elofson; [2016]
  Nyckelord :Attityder; personer som invandrat; Avpixlat; symboliska hot; realistiska hot;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats har symboliska och realistiska hots betydelser för Avpixlat-besökares attityder till personer som invandrat undersökts. Detta har gjorts med hjälp av frågeställningarna: Hur relaterar besökarnas upplevelser av invandrare i frågor om de symboliska hoten kultur och religion till deras attityder till personer som invandrat? Hur relaterar besökarnas upplevelser av invandrare i frågor om de realistiska hoten bostad, arbete och välfärd till deras attityder till personer som invandrat? Samt vilka symboliska eller realistiska hot kan främst förklara besökarnas attityder till personer som invandrat? Metoden bygger på en attitydundersökning som skickats ut via enkät till besökarna i Avpixlats kommentarsfält. LÄS MER