Sökning: "uppsats om italien"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden uppsats om italien.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar priset på bostäder och hur ser prognosen ut för bostäders prisutveckling i Europa de kommande åren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Stenbeck; [2021]
  Nyckelord :Bostadspriser; bostadsprisutveckling; bostadsmarknad; OECD; prognos; paneldata; makroekonomiska faktorer.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats består utav en empirisk undersökning som syftar till att ta reda på vilka makroekonomiska faktorer som påverkar efterfrågan och därmed även prisnivån på bostäder. Det kommer även framställas en prognos för framtida prisnivåer på bostäder kan utföras med hjälp av kunskapen om hur dessa faktorer påverkar bostadspriser. LÄS MER

 2. 2. State Jurisdiction in Search and Rescue Operations - The Extraterritorial Reach of the European Convention on Human Rights and S.S. and Others v. Italy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nadja Airaksinen; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; jurisdiction; human rights; search and rescue operations; interceptions; mänskliga rättigheter; migration; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year thousands of refugees and migrants take on perilous journeys and cross the Mediterranean, hoping to reach safety and a better life in Europe. These so-called “boat people” often travel on overcrowded and unseaworthy dinghies and regrettably, many lives are lost each year. LÄS MER

 3. 3. Social inclusion on display : a cross-cultural study of museological practices in Sweden and Italy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Laura Carpi; [2020]
  Nyckelord :Museum; Social inclusion; Richard Sandell; Cultural diversity; Immigration; Museum practice; Case study; Museum; social inkludering; Richard Sandell; kulturell mångfald; immigration; museibruk; fallstudier;

  Sammanfattning : This study investigates the practices of four museums in two countries in relation to the notion of social inclusion and how their museum professionals reflect about the topic. The aim is to provide an empirical grounding of Sandell’s theory about the three levels of impact within which museums can address social exclusion: with individuals, specific communities and wider society. LÄS MER

 4. 4. Ny Dag, Folkets Dagblad och Abessinienkrisen 1935

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Magnus Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Ny Dag; Folkets Dagblad; Abessinien; Italien; Mussolini; Nationernas förbund; Sveriges Kommunistiska Parti; Socialistiska Partiet; fascism; krig; Komintern;

  Sammanfattning : År 1935 invaderar Italien under ledning av Benito Mussolini Etiopien, på den tiden kallat Abessinien. Kriget föregicks av en lång tids mobilisering och debatt, både i omvärlden och i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Interception on the High Seas - An Alternative to Elude the Principle of Non-Refoulement?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Georg; [2019]
  Nyckelord :Non-refoulement; Extraterritorial migration management; International Refugee Law; Human Rights; ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pre-border controls can be used to control the movement of migrants outside of the state’s territory and thereby avoid obligations the that is stated in international refugee law and human rights. Extraterritorial migration management are often settled through bilateral agreements between the state of origin and the prospect destination country. LÄS MER