Sökning: "uppsats om lejon"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden uppsats om lejon.

 1. 1. Geophysical and hydrogeological survey in a part of the Nhandugue River valley, Gorongosa National Park, Mozambique : area 2 and 3

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kristina Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :Mozambique; geophysical methods; groundwater; Urema Rift; Gorongosa National Park; Nhandugue River; Moçambique; geofysiska metoder; grundvatten; Urema-riften; Gorongosa Nationalpark; Nhanduguefloden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Gorongosa National Park in central Mozambique is situated at the southernmost extension of the East African Rift System (EARS), the Urema Rift. The park is protecting a vast ecosystem of floodplains, grasslands and woody coverage. LÄS MER

 2. 2. Lamm blir lejon : den moraliska uppfostran i amerikansk äventyrsfilm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Kristina Wahlström; [2010]
  Nyckelord :Filmanalys; King Arthur; Robin Hood; Gladiator; hjälte; heroism; traditionell pliktetik; Immanuel Kant; The american monomyth;

  Sammanfattning : Denna uppsats rör den moral som presenteras för oss i amerikanska äventyrsfilmer. Tre filmer, King Arthur, Robin Hood och Gladiator, presenteras och analyseras. Hjältens handlingar är i fokus men även antagonisten och andra bikaraktärers handlingar är av vikt. LÄS MER

 3. 3. Skägg, skjorta och portfölj: En studie av hur pappor gestaltas i 30 stycken bilderböcker från 2000-talet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Karin Nilsson; [2009]
  Nyckelord :2000-talet; bilderböcker; attribut; pappor; fäder; barnlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag valt att undersöka hur pappan gestaltas i några utvalda bilderböcker från 2000-talet. Jag ville även undersöka vad fadern gör tillsammans med barnet och vilka uppgifter han utför i hemmet samt vilka attribut hos fadern som var särskilt återkommande. LÄS MER

 4. 4. Callcenter outsourcing : Krav och kvalitetssäkring

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Anna Bengtsson; Bernadette Acs; Erik Lejon; [2008]
  Nyckelord :Outsourcing; call centre; requirements; quality assurance; Outsourcing; callcenter; krav; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Outsourcing och specifikt callcenter outsourcing diskuteras bland företag. Tyngden i diskussionen ligger på kvalitén, som är en aktuell aspekt av fenomenet callcenter outsourcing. Frågan berör flera parter; de företag som outsourcar, callcenter och konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Förberedda livsmedel = Ökad lönsamhet? - en analys av storhushållsbranschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bendelius; Anna Lejon; Rebecca Ericsson; [2006]
  Nyckelord :Strategic Cost Management; five forces; SWOT – analys; branschanalys; förberedda livsmedel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera om en värdekedjetransformering som innebär att produktionen tidigareläggs medför att lönsamheten i företagsrestaurangbranschen förbättras. Vi vill dessutom diskutera de valda strategiteoriernas användbarhet för att genomföra en branschanalys. LÄS MER