Sökning: "uppsats om slang"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden uppsats om slang.

 1. 1. Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cathrin Skogh; Blubb Svensson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; språkvetenskap; populärmusik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för att man inte tänker eller är uppmärksam på vad det är låttexten egentligen säger eller hur grammatiskt korrekt den är. Det är snarare så att man enbart hänger med i rytmen och därmed anser att texten tillsammans med musiken är fängslande vilket gör att låten i sin helhet är medryckande. LÄS MER

 2. 2. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 3. 3. Omg morsan e fan typ fett schysst : En studie av ungdomars talspråkliga chatkonversationer på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Svärdsudd; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; ungdomar; akronymer; förkortningar; fula ord; diskurspartiklar; slang; symboler; humörsymboler.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka chatkonversationernas talspråkliga uttryck i form av ord och symboler som förstärkning till skriftspråket på sociala medier. De delar som undersöks är akronymer, förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, symboler och humörsymboler. LÄS MER

 4. 4. "Det är som att vi rappar" : om tjejers inställning till och användning av förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Senter; [2015]
  Nyckelord :förort; förortsslang; multietniskt ungdomsspråk; tjejer; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är tredelat. Den första delen behandlar hur deltagarna, som alla är tjejer med förortsbakgrund, använder och uppfattar företeelserna förortsslang och förorts­svenska. Den andra delen syftar till att ge en bild av hur hemförorten uppfattas och vilka faktorer som kan påverka användningen av förortsslang. LÄS MER

 5. 5. ”Blatte, kom igen …” Slangöversättning utifrån den svenska översättningen av Junot Díaz "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mariana Filip Otelea; [2013-12-19]
  Nyckelord :översättning; slang; skönlitterär översättning; Junot Díaz; Dorothea Hygrell; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den svenska översättningen av slanginslagen i The BriefWondrous Life of Oscar Wao (2007), en roman av Junot Díaz. Att översätta slang kräver djupgående kunskap om såväl vokabulär som käll- och målspråkets respektive kulturer. LÄS MER