Sökning: "uppsats om språk"

Visar resultat 1 - 5 av 843 uppsatser innehållade orden uppsats om språk.

 1. 1. Användning av partiklarna ἄρα och ἀλλά hos episka och attiska författare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Andersson; [2023-06-12]
  Nyckelord :Antik grekiska; Partiklar; Greek particles; Hesiod; Homer; Plato; Xenophon;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar användningen av två partiklar i antik grekiska hos fyra olika författare från två olika tidsperioder. Den är ett försök att se om användningen av partiklarna har ändrats över tid och om det finns en skillnad i användning mellan författare från samma tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. FÖRFRÄMLIGANDE, VAD DÖLJER DU FÖR MIG? En översättning av Sergej Dovlatov enligt Venutis teori om foreignization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Johansson; [2023-06-12]
  Nyckelord :Översättningsvetenskap; Ryska; Dovlatov; Venuti;

  Sammanfattning : Sergej Dovlatov var och är med sin blandning av humor och svärta en av Rysslands mest omtyckta författare, och han producerade under sitt liv en stor mängd böcker och noveller. Trots det finns bara ett fåtal översättningar till svenska utgivna. LÄS MER

 3. 3. När makten får ett ansikte : En kritisk diskursanalys av hur klädkonsumtion framställs av influencern Bianca Ingrosso

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Norström; Mediana Jusufi; [2023]
  Nyckelord :Consumer society; Acceleration; Influencers; Sustainability; Power relations; Clothing consumption; Konsumtionssamhället; Acceleration; Influencers; Hållbarhet; Maktförhållanden; Klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur influencern Bianca Ingrosso framställer klädkonsumtion på YouTube. Med en bakgrund av en ökad medvetenhet kring klädkonsumtionens klimatpåverkan genomfördes en kritisk diskursanalys för att undersöka hur Bianca Ingrosso idag kan ha makt över konsumtionsdiskursen och därmed upprätthålla ohållbara konsumtionsnormer i samhället. LÄS MER

 4. 4. Synen på skönlitterär kunskap i läromedel för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timmy Andersson; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; innehållsanalys; kunskap; läromedel; läroplansteori; skönlitteratur; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läromedel för svenska 1 i gymnasieskolan arbetar med skönlitteratur i förhållande till vad läroplanen säger. Med hjälp av en innehållsanalys av tre olika läromedel för svenska 1, undersöks vilken sorts litterär kunskap som prövas i samband med övningsuppgifter i läromedlet. LÄS MER

 5. 5. Nyspråk under kriget i Ukraina : ”Specialoperationens” ord och uttryck. Ett språkligt anfall och dess motstånd.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Carlo Cassisa; [2023]
  Nyckelord :nyspråk; newspeak; novojaz; 1984; eufemism; dysfemism; semantisk opposition;

  Sammanfattning : Varje omvälvande händelse i Rysslands historia har fört med sig en språklig brytpunkt som inletts med en momentan tillkomst av tidstypiska ord och yttryck. Denna uppsats undersöker om den ”militära specialoperationen” som inleddes den 24 februari 2022 är början på en sådan omvälvande händelse även i ett språkligt hänseende. LÄS MER