Sökning: "uppsats om träning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden uppsats om träning.

 1. 1. Idrotten i skolan, för vem och vilka? : En kvantitativ studie för att se vilka elever motiveras till fysisk aktivitet på idrottslektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ermin Klebic; Mattias Hellman; [2020]
  Nyckelord :skolidrott; stegräknare; fysisk aktivitet; Engströms logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till fysisk aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott och hälsa. Frågeställningar: Vad motiverar gymnasieelever till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och hälsa? Hur många gymnasieelever är fysiskt aktiva på fritiden? Hur många gymnasieelever är föreningsaktiva på fritiden? Hur hög är aktivitetsgraden hos gymnasieelever under lektionen i idrott & hälsa? Är det någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de inaktiva gymnasieeleverna? Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke föreningsaktiva gymnasieeleverna? Finns det skillnader mellan kön i aktivitetsgrad på lektionerna? Finns det ett samband mellan aktiviteten gymnasieelever motiveras av och aktivitetsgraden under lektionen?  Metod: Urvalet består av flickor (n=42) och pojkar (n=54) på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Gymnasiets och folkhögskolans förberedelser inför musikhögskolestudier : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Bianca Bernardi; [2020]
  Nyckelord :Gymnasiets estetiska linje; musik; folkhögskola; högskoleförberedande; antagningsprov;

  Sammanfattning : För att belysa frågan om vilka kunskaper elever behöver för att klara antagningsprov till musikhögskola är syftet med föreliggande uppsats att utforska hur tre musikhögskolestudenter ser på sina högskolförberedande studier i ämnet musik. Forskningsfrågan är: Hur uppfattar studenterna att gymnasieskolans estetiska program och/eller folkhögskolans estetiska kurser förberett dem inför högskolestudier i musik? Studien ramas in av hermeneutisk perspektiv och metoden är kvalitativa intervjuer med tre högskolestuderande i musik. LÄS MER

 3. 3. Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Viktoria Ahlman; [2020]
  Nyckelord :RGM; afasi; förvärvad hjärnskada; musikterapi; ordflöde;

  Sammanfattning : Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. LÄS MER

 4. 4. Real-Time Semantic Stereo Matching

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pier Luigi Dovesi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scene understanding is paramount in robotics, self-navigation, augmented reality, and many other fields. To fully accomplish this task, an autonomous agent has to infer the 3D structure of the sensed scene (to know where it looks at) and its content (to know what it sees). LÄS MER

 5. 5. Managing a transformation towards industry 4.0 : A study within the bus manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oskar Ekebring; Mattias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; bus manufacturing operations; change management; knowledge-based view; roadmap; Industri 4.0; busstillverkning; förändringsarbete; kunskapsbaserat synsätt; färdplan;

  Sammanfattning : Prior research suggests that industry 4.0 could bring numerous benefits to firms manufacturing operations. Despite industry 4.0’s overwhelming popularity, there is considerable confusion surrounding how to approach a transformation, and additionally how it will affect organizations. LÄS MER