Sökning: "uppsats omvårdnad"

Visar resultat 16 - 20 av 71 uppsatser innehållade orden uppsats omvårdnad.

 1. 16. Rättslösa barn - Om barn födda genom surrogat i utlandet och deras rättsliga ställning då de anländer till Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Wensmark; [2015]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige tillåter inte surrogatmoderskap men det är inte förbjudet för svenska medborgare att åka utomlands för att genomföra en surrogatprocess. Det saknas reglering för vad som gäller då barn som tillkommit genom surrogat i utlandet anländer till Sverige. LÄS MER

 2. 17. Närståendes upplevelser av delaktighet vid vård i livets slut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Falsing; Jessica Westerholm; [2015]
  Nyckelord :delaktighet; närstående; upplevelser; vård vid livets slut; palliativ vård;

  Sammanfattning : När en patient vårdas vid livets slut i hemmet ställer det krav på de närstående, krav som de ibland inte är redo för. Att vara närstående till en patient med allvarlig sjukdom som erhåller palliativ vård vid livets slut kan skapa ett lidande. LÄS MER

 3. 18. Samarbete mellan olika verksamheter inom vård och omsorg : Konsekvenser för olika personalgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lina Häggström; Stina Johansson; [2015]
  Nyckelord :samarbete; samverkan; arbetsmiljö; ledarskap; organisationsförändringar;

  Sammanfattning : Vår uppsats syfte är att belysa konsekvenser av ett nyinfört samarbete mellan verksamhetsområden inom vård- och omsorgsorganisationer. Genom kvalitativa intervjuer med enhetschefer samt omvårdnadspersonal så har det empiriska materialet samlats in från två olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 19. Upplevelser av att leva med medicinsk teknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotta Blomgren; Ulrica Jacobsson; [2014-07-03]
  Nyckelord :Upplevelser. Medicinsk teknik. Patienter. Omvårdnad. Personcentrerad vård. Beroende;

  Sammanfattning : The purpose of doing this essay was to illustrate how people living with chronic disease, dependent on medical technology experience their life situation. The study includes people with either dialysis therapy, mechanical ventilator or chronic oxygen therapy. LÄS MER

 5. 20. Ett obekvämt möte. Hinder och möjligheter för sjuksköterskan vid samtal om sexualitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Eriksson; Rebecca Edlund; [2014-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska utifrån ett helhetsperspektiv och med god kommunikation som verktyg identifiera patientens behov. Vi upplever att behovet av omvårdnad i relation till sexuell hälsa exkluderas inom vården vilket utgör ett hinder för holistisk omvårdnad. LÄS MER