Sökning: "uppsats sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden uppsats sjukdom.

 1. 1. Biologiska läkemedel som behandling av patienter med ulcerös kolit : Effekten av antitumörnekrosfaktor läkemedlen-infliximab och adalimumab

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Aseel Alwaily; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande litteraturuppsats är ett examenarbete som är en del av farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet. Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, det vill säga att arbetet är baserad på vetenskapliga rapporter och artiklar som upphämtades via pålitliga medicinska källor. LÄS MER

 2. 2. Sakliga skäl för uppsägning på grund av sjukdom : Nya regler i LAS år 2022

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ellen Johansson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; uppsägning; sjukdom; LAS;

  Sammanfattning : För att anpassa och modernisera arbetsrätten efter dagens arbetsmarknad genomfördes lagändringar år 2022. Syftet med denna uppsats har varit att analysera dessa lagändringar med utgångspunkt i LAS bestämmelser gällande uppsägning av det personliga skälet sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Pandemiberedskap: handhygien och självisolering? : En kritisk diskursanalys av myndighetsuttalanden under covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Kowalska; Matilda Svarva Helenius; [2022]
  Nyckelord :covid-19; diskurs; Folkhälsomyndigheten; presskonferenser; rekommendationer; riskgrupp; stigma; vi och dem ; ålderism; åldersrika; äldre;

  Sammanfattning : Folkhälsomyndigheten är en viktig aktör i det nationella smittskyddsarbetet mot covid-19. Sedan pandemins start har myndigheten haft det primära uppdraget att förse befolkningen med viktig information om det aktuella läget kring covid-19. LÄS MER

 4. 4. Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Kelmendi Jansson; Björn Moberg; [2022]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; anställningsskydd; rehabilitering; intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Regelverket idag och framtidens utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Sand Andersson; [2022]
  Nyckelord :Rehabilitering; sjukdom; anställningsskydd; uppsägning; arbetsanpassning; omplacering; Ds 2021:17; SOU 2021:69.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur regelverket för arbetsgivares rehabiliteringsansvar för anställda arbetstagare ser ut i dagsläget samt hur regelverket kan komma att förändras inom en snar framtid. Av den anledningen ämnade uppsatsen analysera några av de angivna rättsproblem och åtgärdsförslag som tidigare presenterats i betänkandena Ds 2021:17 och SOU 2021:69, och vilka effekter de kan tänkas inbringa för arbetsgivaransvaret om förslagen förverkligas. LÄS MER