Sökning: "uppsats svält"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden uppsats svält.

 1. 1. Svagår i Piteå landsförsamling1862-1872

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Tobias Pahkamaa; [2017]
  Nyckelord :jordbruk; missväxt; svält; 1860-talet; Norrbotten; Piteå;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den demografiska utvecklingen i Piteå landsförsamling under åren 1862-1872. Detta för att få en kunskap om hur den ekonomiska krisen 1867-1868 påverkade folkmängd, födelsetal, dödstal och giftermålsfrekvens. LÄS MER

 2. 2. Människor som ändamål : En uppsats om kantiansk etik, fattiga människor i svält och varför vi bör hjälpa dem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Gustav Sandgren; [2014]
  Nyckelord :kantianskt etik; ändamål;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras kantiansk etik i förhållande till människor i svält och nöd. Fokus ligger på Kants andra formulering av det kategoriska imperativet som postulerar att människor är ändamål i sig själva och aldrig får användas som medel. LÄS MER

 3. 3. Hungerns Ansikte : En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sol Agin; [2013]
  Nyckelord :Horn of Africa; famine; news frames; compassion fatigue news evaluation; Afrikas horn; svält; inramningsteori; compassion fatigue nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen är avgörande för omvärldens respons. LÄS MER

 4. 4. Landreform i Zimbabwe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Brink Wenzel; [2013]
  Nyckelord :Zimbabwe; landreform; tillväxt; utveckling; Business and Economics;

  Sammanfattning : Få G8 möten, FN-koventioner, IMF-disskussioner, WTO och WFP-träffar lämnar Afrikas haltande tillväxt orörd. Problemen i Afrika, vare sig det är krig, korruption, svält eller bristen på ekonomisk tillväxt, återfinns dagligen i media. LÄS MER

 5. 5. För Guds skull…? : En studie av fyra olika nutida historieskildringar av orsakerna bakom det första korståget.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Lindström; [2011]
  Nyckelord :korståg; jämförelse; orsaker; kyrkohistoria; religion; historia; medeltid; Seldjuk; Investiturstriden; pilgrim;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med uppsatsen är att undersöka vilken eller vilka orsaker till det första korståget som olika nutida författare framställer som de mest centrala samt att fundera över varför de olika författarna skiljer sig åt. De ta görs genom en litteraturstudie där fyra nutida författare används. LÄS MER