Sökning: "uppsats utkast"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden uppsats utkast.

 1. 1. Measuring social acceptability of mobile voice user interfaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nevena Stojanovic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Even though mobile voice user interfaces have been available for several years, their use in the public space is still low. Voice user interfaces (VUI) introduce a new and highly visible behaviour, which raises questions if or where their use is socially acceptable. LÄS MER

 2. 2. Qualification of Tool for Static Code Analysis : Processes and Requirements for Approval of Static Code Analysis in the Aviation Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Gustafson; Sam Florin; [2020]
  Nyckelord :Static code analysis; Tool qualification; Aviation industry; Code standard; Parasoft C C Test; Statisk kodanalys; Verktygskvalificering; Flygindustrin; Kodstandard; Parasoft C C Test;

  Sammanfattning : In the aviation industry, the use of software development tools is not as easily adopted as in other industries. Due to the catastrophic consequences of software errors in airborne systems, software development processes has rigorous requirements. One of these requirements is that a code standard must be followed. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en chatbot implementeras som ett hjälpmedel för supporttekniker? : En förstudie för att undersöka möjligheten att implementera en chatbot i en industriell verksamhet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; CA; Support;

  Sammanfattning : Syftet med det projekt som beskriv i denna uppsats är att undersökta möjligheterna med att implementera en chatbot i Siemens verksamhet. Fokuset för chatboten skulle vara att den på något sätt skulle implementeras som ett hjälpmedel för supportteknikerna på Siemens. LÄS MER

 4. 4. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER

 5. 5. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER