Sökning: "uppsats vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden uppsats vatten.

 1. 1. Stan är full av vatten - En studie om ansvars- och finansieringsfrågan kring infrastrukturen i Göteborgs urbana vattenvägar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Storgärd; Markus Näslund; [2019-08-12]
  Nyckelord :urbana vattenvägar; Göteborg; ansvarsfördelning; finansiering; samverkan;

  Sammanfattning : Göteborg år 2019 har ett problem i att dess vägnät är överbelastat och trängseln är tilltagande.Detta leder till att staden och olika intressenter runt stadens utveckling behöver börja se övernya alternativ på trafikslag som skulle kunna hjälpa minskningen av belastningen på vägnätet. LÄS MER

 2. 2. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Izabella Lundborg; [2019]
  Nyckelord :plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Sammanfattning : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Anton Nygren; [2019]
  Nyckelord :wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Sammanfattning : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. LÄS MER

 4. 4. Binary classification of HRV signals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Rebecca Lütz; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Heart rate variability, commonly abbreviated as HRV, displays the variance between consecutive heartbeats. This variance occurs naturally but can change due to stress and problems with the cardiac system. HRV is therefore widely used for medical research. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Fracture Orientation on the Choice of Grout Fan Geometry - a Statistical Analysis

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Osterman; [2019]
  Nyckelord :Rock Fissure Grouting; Grout Fan Geometry; Geology; Discrete Fracture Network; Sprickinjektering i berg; skärmgeometri; geologi; diskreta spricknätverk;

  Sammanfattning : Water ingress into rock tunnels is a problematic phenomenon – especially in urban areas – as a lowered groundwater table may cause harmful settlements. Furthermore, too much ingress can be an incentive for the environmental court to halt the tunnel process, in order to protect the nature as part of a national interest. LÄS MER