Sökning: "uppsatser socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden uppsatser socialt arbete.

 1. 1. ”Är du bög eller?” - en studie om maskulinitet och sexualitet inom lagidrotten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Hornby; [2010-08-11]
  Nyckelord :Identitet; maskulinitet; homosexualitet; lagidrott;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som behandlar synen på identitet, maskulinitet och (homo)sexualitet inom lagidrottens värld. Syftet är att visa en bild på hur lagidrottsutövare ser på och skapar identitet, maskulinitet och (homo)sexualitet inom manlig lagidrott och att se om det utifrån detta går att skapa en bild av hur det kan vara att vara homosexuell och därmed sexuellt avvikande. LÄS MER

 2. 2. Klienten ä(ge)r problemet. En diskursanalys om socionomstudenters beskrivningar av klienter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Sundkvist; Kristofer Astemo; [2009-12-28]
  Nyckelord :Socialt arbete; Klient; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och belysa socionomstudenters beskrivande av klienter. Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och syftar till att genom diskursanalys studera om och hur de benämningar av klienter, som vi kunde identifiera i valda c-uppsatser producerade på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet kan ses som en del av objektifierande diskurser. LÄS MER

 3. 3. Du får inga pengar om du inte… En studie om attityder och krav omkring försörjningsstöd.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Davidsson; Birgitta Skoog; Monica Trägårdh-Falk; [2009-08-31]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; Krav; Attityder; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syfte Vi vill undersöka attityder och värderingar om försörjningsstöd utifrån de krav som ställs på dem som får försörjningsstöd. Vi vill undersöka skillnader mellan en grupp socialsekreterare och en grupp arbetssökande. LÄS MER

 4. 4. Röd eller Blå? - en textanalys om vilken ideologisk grund diskursen socialt arbete skapar sin kunskap på.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Åström; [2009-08-31]
  Nyckelord :Diskursanalys; Socialkonstruktivism; Kunskap; Ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken ideologisk grund diskursen socialt arbete skapar sin kunskap på. Uppsatsen är av ren textanalytisk art och är skriven i förhoppningen om att lyfta upp intressanta frågor som kan användas i vidare forskning och diskussion. LÄS MER

 5. 5. Om möjligheten att arbeta med familj- och barnperspektiv inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Berit Lindquist; Eva Slettengren; [2009-04-14]
  Nyckelord :familjeperspektiv; barnperspektiv; vuxenpsykiatrisk öppenvård; familjearbete;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar bedriver familjearbete och tar tillvara barnperspektivet. Vidare att ta del av goda erfarenheter och exempel på när ett familjearbete blivit bra och när det finns ett barnperspektiv och tankar kring hur detta arbete kan förbättras. LÄS MER