Sökning: "uppsikt"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet uppsikt.

 1. 1. Karakterisering av ytstrukturen på en alpinskidas belag : Undersökning av alpinskidas struktur med mikroskopiundersökning och glidtes

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jeff Nieminen; [2022]
  Nyckelord :Characterization; Surface structure; Alpine skiing; Ski base; Slide test; Karakterisering; Ytstruktur; Alpinskida; Skidbelag; Glidtest;

  Sammanfattning : Forskning och karakterisering av alpinskidors belag kräver mycket tid och resurser att utföra därav försvinner informationsmängd inom området, då de tester som görs inte delas offentligt. Idag användsuteslutningsmetoden mycket och inte mätvärden som testats fram. LÄS MER

 2. 2. Digital Tvilling : Ett användargränssnitt för kroppen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Björkqvist; Christoffer Ekberg; Artin Fazeli; Lucas Granberg; Marcus Hanson; Wilhelm Hedestad; William Sid; [2022]
  Nyckelord :Digital tvilling; simulering; scrum; webbapplikation; mobilapplikation; ux; git; användartester; flutter; dart;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport behandlar främst arbetsmetodiken gruppen förhöll sig till samt hur dessa metoder och arbetssätt sedan användes i projektet. Rapporten tar även upp aspekter om själva produkten som förverkligades under projektets gång, även om det inte är i fokus. LÄS MER

 3. 3. “Hålla i hålla ut och sänka ribban efter de förutsättningar vi har” : En kvalitativ studie om chefers kommunikativa anpassningar när arbetet övergår till distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Krantz; Josefine Hedström; [2022]
  Nyckelord :chefer; distansarbete; interaktion; kontroll;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa och diskutera de kommunikativa anpassningar som chefer upplever att de behövt göra när arbetet övergått till distans. De kommunikativa anpassningarna avser två övergripande teman. LÄS MER

 4. 4. Grupparbete i läsförståelseundervisning : En litteraturstudie om grupparbete i läsförståelse i svenskundervisningen i årkurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Thilda Martinsson; Linda Kellett; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; grupparbete; årskurs F-3; lärarperspektiv; läsutveckling;

  Sammanfattning : Forskning idag menar att grupparbete är en undervisningsmetod som främjar elevers sociala och ämneskunskapsmässiga förmågor. Det är därför viktigt att lärare är väl medvetna om grupparbetets många fördelar och hur grupparbetet bör läggas upp. LÄS MER

 5. 5. Förskolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emilia Broberg; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lefebvre rumsteori; Produktion av rum; Utemiljö;

  Sammanfattning : Jag upplever att det på förskolor råder delade meningar kring utemiljöns värde och funktion, vilket skulle kunna leda till olika förutsättningar för barnen vid utevistelse. I läroplanen Lpfö 18 (Skolverket 2018) framgår det att förskolans miljö och personal ska ge alla barn lika förutsättningar till lärande och utveckling. LÄS MER