Sökning: "uppslagsverk"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet uppslagsverk.

 1. 1. Undervisning i folkmusikfiol på högskolenivå : En handbok för min egen fiolundervisning

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Emma Reid; [2022]
  Nyckelord :fiolundervisning; folkmusikfiol; musikgestaltning; hållbarhet; stråkteknik; vänsterhandsteknik; övningsstrategier;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag utforskat och utvecklat ett eget läromedel för ämnet folkmusikfiol på högskolenivå. Jag har samlat kunskap om fiolmetodik genom olika tider och i olika genrer, för att sedan sammanställa verktyg som känns relevanta för min fiolundervisning inom folkmusik. LÄS MER

 2. 2. Materialinventering av byggnader inför rivning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evalene Israelsson; [2022]
  Nyckelord :Materialinventering; Rivning;

  Sammanfattning : Rivning av byggnader är något som ständigt försegårs i vårt samhälle. Denna rapport går in på materialinventering inför rivning av byggnader där identifiering och sortering av byggmaterial görs för att minska mängden avfall. LÄS MER

 3. 3. Nya religiösa rörelser i digitala uppslagsverk : En kvalitativ innehållsanalys om hur digitala uppslagsverk beskriver Folkets tempel

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arvid Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Folkets tempel; Användarbaserade digitala uppslagsverk; Icke-användarbaserade digitala uppslagsverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av skolan har framställt en ny metodik gällande informationssökning ochkunskapshämtning, vilken uppenbarat sig av personlig erfarenhet. Dels under grundskoletiden,dels under praktikperioder och vikarieanställningar under högskoletiden. LÄS MER

 4. 4. Paratexter och spelupplevelsen : Hur kan digitala uppslagsverk påverka spelupplevelsen i överlevnadsspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linnea Abrahamsson; Simon Almkvist; [2021]
  Nyckelord :Spelupplevelse; paratext; digitalt uppslagsverk;

  Sammanfattning : Paratexter är verk som ger konsumenter en uppfattning om en produkt utan att interagera med själva produkten. Denna undersökning har studerat hur spelupplevelsen kan påverkas av en viss typ av paratext, digitala uppslagsverk, i överlevnadsspel. LÄS MER

 5. 5. Partnering - En fungerande samverkansform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Tobias Ocsko; Amanda Jarl; [2020]
  Nyckelord :Partnering; Samverkansform; Mjuka parametrar;

  Sammanfattning : Partnering har använts som samverkansform i Sverige sedan slutet av 1990-talet men det finns fortfarande inga bestämmelser, arbetsmoment och villkor som definierar ett partneringprojekt. I de allmänna bestämmelserna står det att någon typ av samverkansform borde tillämpas för att nå ett gott resultat. LÄS MER